Blogi: Huumausainestrategia uusittava tälle vuosituhannelle

Huumemyönteiseksi liberalisoituva kulttuuri tuo mukanaan vaarallista ja rikollista kehitystä: jopa lapsia hyväksikäytetään ja raiskataan. KRP:n syyteharkintaan saattamassa laajassa suomalaisten miesten ’seksuaalirinki’ rikosepäilyssä törkeiden rikosnimikkeiden muassa on myös huumerikoksia. Tavallisen ihmisen on vaikea edes käsittää julmuutta, että Suomessa on tuotettu väkivaltaista materiaalia lasten hyväksikäytöstä. Poliisi taas näkee työssään, mihin kaikkeen päihteiden vaikutuksenalainen kykenee. Meillä on jo riittävästi kokemusta siitä, kuinka mietojakin huumeita säännöllisesti käyttävien nuorten elämänhallinta heikkenee, opinnot jäävät usein kesken ja syrjäytymisvaara työelämän ulkopuolelle on selvä. Apatia ja mielenterveysongelmat lisääntyvät ja on muistettava, että kannabispsykoosissa on tehty itsemurhia. Huumekuski on vaarallinen liikenteessä. Pääkaupunkiseudun rattijuopoista on jo puolet huumeratteja. Mikä onkaan todellinen osuus, sillä liikennevalvontaankaan ei poliisin resursseja ole riittävästi. Tietullien sijaan […]

Hyvä kysymys -podcast: Osataanko nuorisorikollisuutta ehkäistä?

Olin haastattelussa koskien nuorisorikollisuutta. ”Poliisin henkilökohtaisilla kyvyillä kohdata ihmisiä ja asettua nuoren asemaan on merkitystä. Olen vakuuttunut, että osa poliiseista osaa hyvinkin kohdata nuoria ja ymmärtää. Mutta ilman muuta osaamista voi myös koulutuksella lisätä. Näen erittäin tärkeänä poliisin ja sosiaalitoimen yhteistyön ja tiedonvaihdon”, toteaa Ruoho. ”Tämä on olennainen tutkimustulos, sillä nuoren luottamuksen kannalta on tärkeää, ettei häntä pompotella ihmiseltä toiselle”, korostaa Veera Ruoho. Haastattelu kuunneltavissa osoitteessa https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osataanko-nuorisorikollisuutta-ehkaista-

Blogi: Elinikäistä oppimista – valtiotieteiden maisteri Ruoho

Valmistuin juuri valtiotieteiden maisteriksi. Muistan lukeneeni jokunen vuosi sitten lehdestä (HS), kuinka kansanedustaja Antti Lindtman (sdp) oli valmistunut valtiotieteiden kandidaatiksi, siksi ajattelin, että ehkäpä myös minun on syytä iloita julkisesti valmistumistani. Ensin valtiotieteiden kandidaatiksi ja sitten valtiotieteiden maisteriksi. Pääsin Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen, `Valtsikaan´, vuonna 2013. Pääaineeseeni kehitystutkimukseen pääsi vain kolme prosenttia kaikista hakijoista. Mielenkiintoinen matka yhdeksän muun innokkaan opiskelijan kanssa saattoi alkaa keskustakampuksen historian havinaa väräjävissä tiloissa. Moderni yliopiston kirjasto puolestaan tarjosi hyllymetreittäin tenttikirjoja. Tenttikirjoja, joista joka ikinen oli niin mielenkiintoinen, että muistan keskustelleeni Porthaniassa ennen tiedekuntatenttiä opiskelukaverilleni, että ”tämänkin tenttikirjan olisi voinut lukea myös huvikseen”. (Suomen kehityshistoriaan liittyvään kurssiini sain koko kirjallisuusaineiston eduskunnan kirjastosta. Pitäkääpä opiskelijat mielessä myös eduskunnan kirjaston […]

Blogi: Tiukka maahanmuuttopolitiikka on kaikkien etu

Tietyt piirit levittävät väittämiä, että Sipilän hallituksen maahanmuuttopolitiikka olisi löysää ja löperöä. Todellisuudessa asia on aivan päinvastainen eli hallitus on tiukentanut monella tapaa maahanmuuttopolitiikkaa. Turvapaikkakäsittelyä on nopeutettu heti vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen. Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuksien resursseja on lisätty. Viranomaisten tiedonvaihtoa on parannettu ja valitusaikoja lyhennetty. Turvapaikanhakijoiden oikeusapuun on tehty selkeät pelisäännöt: kelpoisuusvaatimukset, asiakohtainen palkkio ja määritelty oikeusaputoimistojen rooli. Hallitus on pyrkinyt siihen, että Suomen maahanmuuttopolitiikka olisi yhtenäinen muiden Pohjoismaiden kanssa ja ettei olisi taloudellisia vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelisivat matkustamaan läpi monenkin turvallisen maan aina Suomeen asti hakemaan turvapaikkaa. Perheenyhdistämisen kriteerejä on tiukennettu ja “humanitaarisen suojelun” kategoriasta on luovuttu. Tänä vuonna on tullut voimaan laki, joka mahdollistaa rikoksiin syyllistyneen ulkomaalaisen nopeamman karkottamisen. […]

Vastaus kirjalliseen kysymykseeni

Kysyin hallitukselta, mihin toimenpiteisiin ryhdytään, jotta tällä hetkellä sotaorvoista kaikkein heikommassa asemassa olevien kuntoutus turvataan? Kirjallinen kysymykseni löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_580+2018.aspx   Ministeri vastasi seuraavasti: Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Valtioneuvosto on linjannut, ettei sotainvalidien ja rintamaveteraanien erityisetuuksiin oikeutettujen piiriä ole enää tarkoituksenmukaista – yli 70 vuotta sotien päättymisestä – laajentaa uusille ryhmille. Tällaisia ryhmiä ovat varsinaisiin sotatoimiin osallistuneiden sotainvalidien ja rintamaveteraanien ohella sotaorpojen ja sotaleskien lisäksi muun muassa sotalapset, sotasiirtolaiset ja kotinsa menettäneet, sotien siviiliuhrien omaiset, kotirintamanaiset ja eräissä sotaan läheisesti liittyneissä tehtävissä toimineet. Etuuksien laajentamiskysymyksiä muihin sotien aikana eläneisiin väestöryhmiin on selvitetty eri työryhmissä sekä käsitelty useissa kirjallisten kysymysten vastauksissa. Sotaorpojen osalta hallitus on todennut antamissaan vastauksissa, että sotaorvot […]

Vastaus kirjalliseen kysymykseeni

Kysyin hallitukselta, mihin toimiin se ryhtyy, jotta kaikenikäisillä on yhtäläiset mahdollisuudet työllistyä? Kirjallinen kysymykseni löytyy täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_576+2018.aspx Ministeri vastasi seuraavasti: Lainsäädännössämme on kattavat syrjinnän kiellot. Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kielloista säädetään yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014). Sukupuolten välisestä tasa-arvosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) ja työsopimuslaki (55/2001) edellyttää työntekijöiden tasapuolista kohtelua. Näitä täydentävät vielä rikoslain työsyrjintäsäännökset. Työnantaja voi liikkeen johdollisen päätösvaltansa nojalla päättää, keitä se palkkaa palvelukseensa. Työhönottopäätöksiä rajoittaa kuitenkin syrjinnän kiellot. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä muun muassa iän perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan työnantajan tulee myös edistää yhdenvertaisuutta. Toimenpiteiden laatuun ja laajuuteen katsotaan vaikuttavan sekä työpaikan tarpeet että käytettävissä olevat voimavarat.  Edistämistoimenpiteiden tulee kuitenkin olla tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia ja niitä suunniteltaessa […]

Blogi: Pienituloiset erityisasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa – kannustimia siihen

Kulutustottumuksissa meillä ihmisillä on eroja. Niin kauan kuin rahaa maksuvälineenä on käytetty, ja varmasti sitä ennenkin, on saatu huomata erot perheenjäsentenkin keskuudessa rahankäytössä. Annat 50 euroa jokaiselle lapsellesi. Yksi tuhlaa rahan samana päivänä leluun, johon kyllästyy jo sitä seuraavana päivänä. Toinen ostaa tarpeellisen polkupyörän itselleen nettikaupasta. Kolmas onnistuu tuplaamaan saamansa rahamäärän pikkubisneksillään. Vastuulliset vanhemmat opettavat lapsilleen järkevää rahankäyttöä. Myös kouluilla on tässä suuri rooli. Toivoisin oppilaitoksilta jopa vielä suurempaa roolia, kuten olen aiemminkin perännyt talouskasvatusta alakouluista alkaen. Tällä hetkellä meillä Suomessa on aikuisiakin ihmisiä, jotka eivät tunne kansantalouden perusasioita, eivät ymmärrä työllisyysasteen merkitystä laajan veropohjan saavuttamiseksi, eivätkä myöskään edes tiedä mihin kaikkeen verotulot kuluvat. Eniten olen kuitenkin huolissani siitä osuudesta, […]

Kiitos seurakuntavaaleista

Kiitollisin mielin: Sain vahvan luottamuksen jatkaa Espoon kirkkovaltuutettuna ja Espoon Tuomiokirkkoseurakuntaneuvostossa. (Yllätti miltei tuplamäärä ääniä edellisiin vaaleihin.) Lämmin kiitos jokaiselle, mutta myös kaikille srk-vaaleissa äänestäneille ja ehdokkaille. Kirkolla ja sen seurakunnilla on tärkeä tehtävä kansakunnan kriisien sietokyvylle ja tavallisen arjen tukena. ”Minun kirkkoni luo turvaa, minun kirkkoni tuo lohtua”

Blogi: Valeuutisointi ja informaatiovaikuttaminen supervaalivuoden isoin haaste

Muualla työelämässä valehtelu on valehtelua, varastaminen on varastamista. Politiikassa nuo ”vain politiikkaa”. Asiaan on saatava muutos. Valeuutisilla ja informaatiovaikuttamisella pyritään saamaan haluttu vaalitulos. Sosiaalinen media tarjoaa valeuutisten levittämiselle tehokkaan alustan. Informaatiovaikuttaminen saattaa olla valtioiden rajat ylittävää, mikä luo suuria haasteita sen aisoissa pitämiselle. Suomessa pidetään keväällä sekä eduskunta- että EU-vaalit ja todennäköisesti syksyllä maakuntavaalit. EU:n komissio on parhaillaan laatimassa toimintasuunnitelmaa informaatiovaikuttamista vastaan. Angela Merkel ilmaisi lokakuussa Saksan parlamentille huolensa siitä, että Venäjä saattaa käyttää erilaisia verkkohyökkäyksiä ja disinformaatiota seuraavia eurovaaleja vastaan. Vastuu on myös meillä jokaisella poliitikolla ja poliitikoksi ryhtyvällä ehdokkaalla. Taustat tulee aina selvittää huolella. Entä missä menee raja hyväksyttävän poliittisen retoriikan ja ei-hyväksytyn retoriikan välillä? Jos populistipoliitikko pyrkii […]

Blogi: Maastakarkoittaminen nopeutuu ja maahantulokiellon rikkomisen rangaistus kiristyy

Tämä päivä on ollut oikein mieluisa tällaiselle poliisitaustaiselle kansanedustajalle, joka on tehnyt ulkomaalaispoliisissa ulkomaalaislain perusteella tehtäviä. Ensinnäkin meillä tänään aamupäivällä hallintovaliokunnassa saatiin valmiiksi mietintö hallituksen esityksestä myös laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta, jossa ehdotettiin muutettavaksi maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä sillä tavalla, että tietyt yjt:hen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin. Sitten tämän päivän maahantulokiellon rikkomisen sanktio, maksimirangaistuksen nostaminen sakosta vankeuteen, on yksi semmoinen, jota tervehdin varmasti erityisesti omien poliisikollegoideni puolesta ilolla. Maahantulokieltoa tosiaankin rikotaan jatkuvasti, ja ne määrät ovat lisääntyneet, ja on otettava huomioon myös se, että näistä ei aina jää tietenkään kiinni. Yleensä silloin kun ne paljastuvat, ne paljastumiset sitten tapahtuvat jonkin toisen rikoksen yhteydessä. Tässä […]