Sisäinen turvallisuus kaikkien asia

Tiedote 5.10.

Julkaisuvapaa heti

 

Kokoomusedustajat: Arjen turvallisuudesta huolehtiminen lisää turvallisuuden tunnetta

 

Kokoomuksen hallintovaliokunnan edustajat Mari-Leena Talvitie, Veera Ruoho ja Kari Tolvanen pitävät sisäisen turvallisuuden strategiaa hyvänä jatkona viime vuonna hyväksytylle sisäisen turvallisuuden selonteolle. Strategiassa nostetaan esille tärkeä huomio siitä, miten lähes kaikki yhteiskuntapoliittinen päätöksenteko on myös turvallisuuspoliittista päätöksentekoa.

 

”Kevään kehysriihen ja ensi vuoden talousarvioesityksen panostukset sisäiseen turvallisuuteen ovat vahva signaali halusta huolehtia kansalaisten turvallisuudesta”, sanovat kansanedustajat.

 

”Poliisi ja muut turvallisuusviranomaiset muodostavat sisäisen turvallisuuden perustan, mutta myös esimerkiksi työllisyyteen ja koulutukseen liittyvillä päätöksillä on turvallisuusulottuvuus. Yhteiskunta jossa mahdollisimman moni kokee olevansa mukana, on turvallinen yhteiskunta”, kansanedustaja Ruoho korostaa.

 

Sisäisen turvallisuuden strategian toimenpidekokonaisuuksista Talvitie nostaa esille kirjauksen arjen turvallisuudesta. Nuorten syrjäytymiskehitykseen puuttuminen on tärkeä osa arjen turvallisuudesta huolehtimista. Tällä hetkellä yli viidennes 20-24 vuotiaista suomalaisista miehistä ei ole töissä eikä koulussa.

 

”Kouluissa tehtävällä työllä, kuten kouluterveydenhuollolla ja kodin ja koulun välisellä tiedonkululla, on nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskeinen merkitys”, Talvitie toteaa.

 

Suomen sisäinen turvallisuus ja sen kehitys riippuvat paljon myös ulkomaailman tapahtumista. Globaalit megatrendit, kuten teknologian murros ja perinteisten demokraattisten instituutioiden heikkeneminen, vaikuttavat myös meihin. Turvallisuusympäristön analysointi ja ennakointi onkin nostettu strategian toimenpideohjelman kärkeen.

 

Sisäisen turvallisuuden muutosvoimista strategiassa nostetaan esille muun muassa ääriliikkeet ja ideologiat. Ensi vuoden talousarviossa on varattu lisämäärärahaa vankiloissa tapahtuvan radikalisoitumisen estämiseksi.

 

”Radikalisoitumisen estäminen on juuri sellaista juurisyihin vaikuttamista, joka on turvallisuuden ylläpitämisen kannalta tehokasta”, kansanedustaja Tolvanen toteaa.

 

Turvallisuus on ennen kaikkea tunne. Vaikka yleinen turvallisuustilanne on kehittynyt myönteisesti viime vuosikymmeneni, koettu turvallisuuden tunne on samalla heikentynyt. Oikeus turvalliseen arkeen kuuluu jokaiselle – omasta taustasta, ympäristöstä tai asuinpaikasta riippumatta.

 

”Turvallista arkea on esimerkiksi turvallinen koulutie sekä valaistut ja esteettömät paikat, joita edistetään kuntien tasolla tehtävällä yhteistyöllä”, Talvitie päättää.

 

Lisätiedot:

Kari Tolvanen

puh. 040 583 5501

 

Mari-Leena Talvitie

puh. 044 527 3288

 

Veera Ruoho

puh. 050 5122 581

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *