Puhe lapsiasiavaltuutetun kertomuksen julkistamistilaisuudessa Säätytalolla 21.2.

Pidin seuraavan puheen kokoomuksen edustajana:

Hyvät kuulijat

Kiitän lapsiasiavaltuutettua kattavasta kertomuksesta. Lasten ja nuorten turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja tasa-arvoisista mahdollisuuksista huolehtiminen on ensinnäkin inhimillisesti ja Suomen tulevaisuudenkin kannalta aivan välttämätöntä. Tulevaisuudessa yhä harvempien työllä katetaan yhä useampien palvelut.

On huolestuttavaa kuulla, että edelleen aivan liian moni nuori on vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta, työtä tai aktiivista otetta yhteiskuntaan. Sosiaalinen eriytyminen ja yhteiskunnasta syrjään jääminen ovat ongelmia, joihin meidän poliittisina päätöksentekijöinä on puututtava aktiivisesti jokapäiväisessä työssämme. Meidän on pian löydettävä täsmäkeinoja muun muassa koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi, osaamistason nostamiseksi ja syrjäytymisen vähentämiseksi.

Tällä hallituskaudella perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin, osaamiseen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin on panostettu monilla tavoilla. Viimeaikaisista uudistuksista kaikkein merkittävimpiä ovat panostukset lasten varhaisiin vuosiin, varhaiskasvatuksen laatuun ja saavutettavuuteen. Varhaiskasvatus on todistetusti koulutusjärjestelmämme vaikuttavin osa. Se tasaa erilaisista perheistä ja taustoista tulevien lasten lähtötasoeroja ja parantaa erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten mahdollisuuksia pysyä mukana myös opinnoissa ja myöhemmin elämässä.

Tämä hallitus teki viisaasti alentaessaan varhaiskasvatuksesta perheille koituvia maksuja. Tämän vuoden alusta alkaen 6700 perhettä vapautettiin varhaiskasvatusmaksuista kokonaan. Keskituloisen, kaksilapsisen perheen maksut alenevat vuositasolla jopa 1200 euroa. Nopeasti ajateltuna luvut eivät välttämättä ole suuria. Pienituloisten perheiden näkökulmasta helpotus on kuitenkin merkittävä. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen on suurin kädenojennus, mitä lapsiperheiden suuntaan on vuosikausiin tehty. Tarpeellinen perhevapaauudistus jäi valitettavasti vielä toteuttamatta. Pidämme huolta siitä, että se tulevaisuudessa toteutuu.

Alemmat maksut ja alati kasvava tietoisuus varhaiskasvatuksen hyödyistä madaltavat lasten kynnystä päästä varhaiskasvatukseen. Matalampaa kynnystä Suomessa tarvitaankin, sillä pidämme OECD-maiden vertailussa varhaiskasvatuksen osallistumisasteessa häntäpään paikkoja yhdessä Turkin kanssa. Pedagogisen ja suunnitelmallisen varhaiskasvatustyön merkitys lastemme tulevaisuudelle on suuri. Uuden varhaiskasvatuslain myötä lapsen etu tulee keskiöön ja henkilökunnan ammattitaitoa vahvistetaan. Juuri tällaisia sisällöllisiä, laatuun ja saavutettavuuteen tähtääviä keinoja me juuri nyt tarvitsemme.

Erinomainen koulutusjärjestelmämme pitää edelleen pintansa kansainvälisissä vertailuissa. Viimeisimpien vuosien aikana oppimistuloksissa on kuitenkin alkanut näkyä heikkenemisen merkkejä. Peruskoulunsa päättävillä ei välttämättä ole riittäviä opiskelu- ja lukutaitoja toisen asteen opinnoissa pärjäämiseen. Erityisesti poikien lukutaidossa on havaittu selviä puutteita. Ongelmat on tunnistettu ja niihin on ryhdytty etsimään ratkaisuja muun muassa lukutaitofoorumin ja peruskoulujen tasa-arvorahoituksen lisäämisen avulla. Sormien läpi näitä ongelmia ei voida katsoa.

Parasta lääkettä syrjäytymisen ehkäisyyn ovat toimintakyvyn ja taitojen kehittäminen, onnistumisen kokemusten tarjoamien ja vahva koulutuspohja. Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet puuttua sosiaaliseen eriytymiseen. Meillä on vahva ja laadukas koulutusjärjestelmä, jossa työtä tekevät korkeasti koulutetut, taitavat opettajat. Meidän on kuitenkin nykyistä herkemmin pystyttävä tunnistamaan myös sellaisia ohjauksen ja opettamisen tarpeita, joihin ei välttämättä perinteisellä kouluopetuksella pystytä puuttumaan. Moniin sosiaalisiin ja elämänhallintaan liittyviin ongelmiin tarvittaisiin nykyistä laajempaa koulun ja sosiaalipalveluiden yhteistyötä. Aivan liian monelta lapselta ja nuorelta puuttuu turvallinen aikuinen ihminen, jonka kanssa arjen ongelmia voisi ratkaista.

Suomi on edelleen yksi maailman parhaita maita syntyä, kasvaa ja kukoistaa. Pystymme tarjoamaan lapsille turvallisen kasvuympäristön, laadukkaan koulutuksen ja apua, kun sitä tarvitaan. Vähimmäisvaatimus meille poliittisille päätöksentekijöille on se, että pidämme lastemme tulevaisuuden valoisana ja uskallamme puuttua ongelmiin, kun niitä kohtaamme. Pidetään huoli siitä, että Suomi on jatkossakin koulutuksen, osaamisen ja hyvinvoinnin kärkimaa, jotta jokaisella lapsella olisi turvallinen, elämänpolkua tukeva lapsuus. Lapsuus, jossa ketään ei kiusata.

Verkkouutiset teki aiheesta uutisjutun:
https://www.verkkouutiset.fi/kokoomuksen-veera-ruoho-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnista-huolehdittava/

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *