Vastaus kirjalliseen kysymykseen poliisia kohtaan tehdyistä rikoksista ja kyberrikollisuuden ennalta ehkäisemisestä

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Veera Ruoho /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 77/2018 vp:

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta poliisihenkilöt voivat suorittaa heille kuuluvia virkatehtäviään häiriöttä ja siten, ettei heitä toistuvasti kyseenalaisteta neutraaleina lainkäytön valvojina,

mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta poliisin oikeus kunniaan ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen säilyy eikä tilanne eskaloidu Ruotsin kaltaiseksi, jossa viranomaisia vastaan tehdään toistuvasti rikoksia ja

millä tavoin hallitus ehkäisee kyberrikollisuutta ja mihin toimiin ryhdytään yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi, jotta kansalaiset jatkossakin voivat luottaa poliisiin?

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_77+2018.aspx

 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Yhteiskuntajärjestykseemme kuuluvat sananvapaus ja mielipiteenilmailu sisältävät myös oikeuden kyseenalaistaa ja kritisoida valtiota sekä sen toimintoja. Yhteiskunnallinen keskustelu ja siihen sisältyvä ajoittain kärjekäskin arvostelu on eräs länsimaisen demokratian ominaispiirre, jolla toimeenpanevaa valtaa valvotaan.

Poliisin ja muiden viranomaisten virkatehtävien häiriöttömän suorittamisen raja on osoitettu muun muassa rikoslain määrittelemillä rikoksilla viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan. Poliisilaki antaa toimivaltuudet virkatehtävää haittaavien häiriöiden poistamiseen ja virkatehtävän suorittamiseen tarvittaessa perusoikeuksiin puuttumalla. Asiakokonaisuuteen liittyvät säädökset kuuluvat useiden eri ministeriöiden toimialojen lainsäädäntöön. Sisäministeriö toimii yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa lainsäädäntöhankkeissa ja päivittää tarvittaessa ministeriön lainsäädäntösuunnitelmaa.

Hallitus pyrkii huolehtimaan poliisin virkatehtävien mahdollisimman häiriöttömästä suorittamisesta esimerkiksi turvaamalla poliisimiesten riittävän määrän ja toimivaltuuksien ajantasaisuuden.

Poliisin toimintaedellytysten turvaamisella pyritään siihen, että poliisi pystyy näkymään suomalaisten arjessa partioimalla, tutkimalla rikoksia, havaitsemalla haitallisia ilmiöitä esimerkiksi tietoverkoissa ja osallistumalla sosiaalisessa mediassa käytäviin keskusteluihin sekä tarvittaessa oikomaan virheellisiä uutisia.

Kuten aiemmin mainitsin, kärkeväkin keskustelu on osa yhteiskuntaamme. Poliisimiehen on muiden valtion virkamiesten tavoin kestettävä perusteltu ja asiallinen arvostelu virkatehtävän suorittamisesta. Hyväksyttävyyden rajojen ylittyessä myös poliisimiehellä on oikeus henkilökohtaisen turvallisuutensa ja kunniansa suojaan. Oikeusvaltiona Suomi turvaa jokaisen henkilökohtaisen turvallisuuden ja kunnian viime kädessä rikoslaissa säänneltyjen rikosten ja koko rikosoikeusjärjestelmämme toiminnan avulla. Hallitus tukee toimenpiteitä, joilla rikosoikeusjärjestelmän tehokkuutta parannetaan ja toimintakykyä kehitetään.

Suomalaisen poliisin vahvuuksia ovat lähestyttävyys ja läsnäolo, joista syntyy luottamus, joka puolestaan hillitsee poliisia vastaan tehtäviä rikoksia. Poliisin voimavaroista huolehtimalla turvataan näkyvyys, luottamuksen säilyminen ja poliisin lakisääteisten tehtävien mahdollisimman häiriötön sekä työturvallinen suorittaminen.

Hallitus on toimenpiteillään tukenut kyberrikollisuuden torjuntaan tarvittavien voimavarojen varmistamista. Kyberrikollisuuden torjumiseksi ja yleisemmällä tasolla kyberturvallisuuden parantamiseksi toteutetaan Suomen kyberturvallisuusstrategiassa mainittuja toimenpiteitä. Eräänä keskeisenä seikkana on suomalaisen osaamisen tehokkaampi hyödyntäminen yhteistyöllä, varautumisella ja harjoittelulla.

Helsingissä 26.3.2018

Sisäministeri Kai Mykkänen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *