Jätin eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen varainsiirtoveron haitoista

Maaliskuussa 2013 varainsiirtoveroa nostettiin asunto-osakeyhtiöissä 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Omakotitalojen varainsiirtovero pysyi ennallaan 4,0 prosentissa. Lisäksi asunto-osakeyhtiöissä varainsiirtoveron veropohjaa laajennettiin kattamaan asunnon myyntihinnan lisäksi osakkeisiin kuuluva yhtiölaina.

Useat talousasiantuntijat ovat esittäneet kritiikkiä varainsiirtoveroa kohtaan.

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen on todennut, että varainsiirtoveron haitallisuudesta vallitsee ekonomistien joukossa laaja konsensus. Kärkkäinen korostaa, että vero vähentää muuttokannusteita, hyydyttää asuntomarkkinoita ja nostaa rakenteellista työttömyyttä. (Kauppalehti, 28.7.2016.)

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Helsingin kaupunki teettivät tutkimuksen ”Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset: Tutkimustietoa verouudistuksesta”, joka julkaistiin maaliskuussa 2018. Tutkimuksessa onnistuttiin erottamaan varainsiirtoveron vaikutus muista muuttamiseen vaikuttavista tekijöistä. Aineistona käytettiin vuosina 2006-2016 kerättyä tietoa.

Tutkimuksessa saatiin selvää näyttöä siitä, että varainsiirtovero vähensi muuttamista. Muuttamisen väheneminen puolestaan johtaa siihen, että kotitaloudet asuvat tilanteeseensa nähden kooltaan tai sijainniltaan vääränlaisissa asunnoissa. Tutkimuksessa havaittiin varainsiirtoveron vaikutukset myös hyvinvointiin: kun asutaan itselle sopimattomassa asunnossa, hyvinvointi heikkenee.

Varainsiirtoveron korotus vähensi kaikkien osakehuoneistossa asuvien omistusasujien muuttoja noin 4 prosentilla. Tutkimustulosten mukaan vero vähensi sekä maakuntien sisäisiä että maakuntien välisiä muuttoja, mikä viittaa siihen, että vero heijastuu myös työmarkkinoiden toimintaan ja haittaa työvoiman liikkuvuutta.

Nordea julkaisi huhtikuussa 2018 tutkimuksen ”Työn perässä muuttaminen, kyselytutkimuksen tuloksia”. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vain alle kolmasosa työikäisistä suomalaisista olisi valmis muuttamaan työn perässä, mikäli he jäisivät työttömiksi. Kevään aikana on useampaan otteeseen uutisoitu työvoimapulasta eri puolilla Suomea.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta ihmiset vaihtaisivat nopeammin asuntoa elämäntilanteen niin vaatiessa

ja mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta asumisen ja työn kohtaanto-ongelmiin vastattaisiin omistusasuntojen varainsiirtoveron poistamisella tai kohtuullistamisella?

Helsingissä 4.5.2018

Veera Ruoho /kok

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *