Vastaus kirjalliseen kysymykseeni

Kysyin hallitukselta, mihin toimenpiteisiin ryhdytään, jotta tällä hetkellä sotaorvoista kaikkein heikommassa asemassa olevien kuntoutus turvataan?

Kirjallinen kysymykseni löytyy kokonaisuudessaan täältä:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_580+2018.aspx

 

Ministeri vastasi seuraavasti:

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Valtioneuvosto on linjannut, ettei sotainvalidien ja rintamaveteraanien erityisetuuksiin oikeutettujen piiriä ole enää tarkoituksenmukaista – yli 70 vuotta sotien päättymisestä – laajentaa uusille ryhmille. Tällaisia ryhmiä ovat varsinaisiin sotatoimiin osallistuneiden sotainvalidien ja rintamaveteraanien ohella sotaorpojen ja sotaleskien lisäksi muun muassa sotalapset, sotasiirtolaiset ja kotinsa menettäneet, sotien siviiliuhrien omaiset, kotirintamanaiset ja eräissä sotaan läheisesti liittyneissä tehtävissä toimineet. Etuuksien laajentamiskysymyksiä muihin sotien aikana eläneisiin väestöryhmiin on selvitetty eri työryhmissä sekä käsitelty useissa kirjallisten kysymysten vastauksissa. Sotaorpojen osalta hallitus on todennut antamissaan vastauksissa, että sotaorvot ovat osa Suomen viime sotiin liittyvien ryhmien kokonaisuutta.

Sotaorpojen keski-ikä on noin 80 vuotta. Sipilän hallitusohjelmassa on tavoitteena kehittää ikäihmisten kotihoitoa ja siihen liittyviä palveluja ja tätä on toteutettu I&O-kärkihankkeen puitteissa.  Hankkeen aikana on mallinnettu alueellisesti uusia toimintatapoja, joilla tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja kotiin vietäviä palveluja. Tavoitteena ollut sovittaa yhteen ikäihmisten palvelut siten, että ikäihmiset saavat tarvitsemansa kuntoutuksen ja muut palvelut oikeaaikaisesti. Samaan aikaan sairaanhoitopiirien, sote-kuntayhtymien ja kuntien alueilla on lisätty kotikuntoutusta, jolla pyritään turvaamaan ikäihmisten toimintakyky kotona asumiseen, toimeliaisuuteen ja osallisuuteen. Näitä palveluja kehittämällä turvataan myös sotaorpojen hyvä kuntoutus.

Helsingissä 6.2.2019

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *