Kirjallinen kysymys Espanjassa asuvien ulkosuomalaisten oikeusturvasta

Eduskunnan puhemiehelle Espanjassa asuu yli 12 000 ulkosuomalaista (EuroStat, 2010). Monet heistä ovat eläkeläisiä, jotka käyttävät muun muassa paikallisia terveys- ja hyvinvointipalveluja toimintakykynsä ylläpitämiseksi. Suomalaiseläkeläiset ovatkin olleet toivottuja asukkaita Espanjaan. Eduskunta on hyväksynyt Suomen ja Espanjan välisen uuden verosopimuksen. Sopimus vaikuttaa erityisesti Espanjassa asuvien suomalaisten eläkkeensaajien verotukseen poistaen Suomesta Espanjaan maksettavien eläkkeiden veroedut. Lisäksi perintönä tai testamentilla saadusta Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta on maksettava veroa Suomeen, vaikka perinnönjättäjän tai -saajan asuinvaltio olisi Espanjassa. Näin Suomen valtio hyötyy verotuloina myös Espanjassa asuvista suomalaiseläkeläisistä. Toisaalta Suomella on velvollisuus seurata kansalaistensa etuja ja oikeuksia myös ulkomailla. Esimerkiksi Espanjassa Pueblo Girasol -yhteisössä asuvat suomalaiset, joista suurin osa on kirjoilla Suomessa, ovat kertoneet joutuneensa rahastuksen uhreiksi: […]

Sisäinen turvallisuus kaikkien asia

Tiedote 5.10. Julkaisuvapaa heti   Kokoomusedustajat: Arjen turvallisuudesta huolehtiminen lisää turvallisuuden tunnetta   Kokoomuksen hallintovaliokunnan edustajat Mari-Leena Talvitie, Veera Ruoho ja Kari Tolvanen pitävät sisäisen turvallisuuden strategiaa hyvänä jatkona viime vuonna hyväksytylle sisäisen turvallisuuden selonteolle. Strategiassa nostetaan esille tärkeä huomio siitä, miten lähes kaikki yhteiskuntapoliittinen päätöksenteko on myös turvallisuuspoliittista päätöksentekoa.   ”Kevään kehysriihen ja ensi vuoden talousarvioesityksen panostukset sisäiseen turvallisuuteen ovat vahva signaali halusta huolehtia kansalaisten turvallisuudesta”, sanovat kansanedustajat.   ”Poliisi ja muut turvallisuusviranomaiset muodostavat sisäisen turvallisuuden perustan, mutta myös esimerkiksi työllisyyteen ja koulutukseen liittyvillä päätöksillä on turvallisuusulottuvuus. Yhteiskunta jossa mahdollisimman moni kokee olevansa mukana, on turvallinen yhteiskunta”, kansanedustaja Ruoho korostaa.   Sisäisen turvallisuuden strategian toimenpidekokonaisuuksista Talvitie nostaa esille kirjauksen […]

Liikkuvasta poliisista, poliitikkojen vaientamisyrityksistä ja hallituksen keväisen puoliväliriihen resurssipäätksistä sisäiseen turvallisuuteen.

Maanantai 25.9.2017 klo 11:14 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24 4 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 21.19 VeeraRuoho kok ”Arvoisa puhemies! Edustaja Heinonen (kok) nosti taas semmoisen asian, joka varmasti meitä kaikkia salissa olevia kansanedustajia, joilla on liikkuvassa poliisissa hieno menneisyys takana, ilahdutti. Näinhän se on, että liikkuva poliisi oli tarpeellinen, ja sitä on kaivattu monessa eri yhteydessä, kansalaispalautteenkin myötä, takaisin.   Menen kuitenkin tähän, mitä edustaja Kulmala (sin) nosti esille, tärkeän asian. Elikkä poliitikkoihin kohdistuvista uhkailuista, pelottelusta tai vähintäänkin jonkinasteisesta kiusaamisesta: Sain itsekin saman kyselyn, ja vastasin ensin toimittajalle, että en haluaisi puhua niistä asioista enää. Sitten kuitenkin päädyimme toimittajan kanssa siihen, […]

Suomessa vähiten poliiseja väestömäärään suhteutettuna Pohjoismaissa

Maanantai 25.9.2017 klo 11:05 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24 4 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 21.14 VeeraRuoho kok ”Arvoisa puhemies! Edustaja Heinonen (kok) nosti esiin poliisien määrän ja toi esiin näkemyksensä, että se voisi olla tulevaisuudessa suurempi kuin 7 200. Hienoa, sitähän minäkin. Poliisiylijohtaja Kolehmainen on ollut meillä asiantuntijana täällä eduskunnassakin ja esittänyt Pohjoismaiden poliisien määrät väestömäärään suhteutettuna. Suomi on tuossa vertailussa maa, jossa on vähiten poliiseja, vaikka meillä on yhteiskuntarakenteet suurin piirtein samanlaiset ja poliisien tehtävät, yhteiskuntaan kohdistuneet uhat, niin entiset kuin uudemmat, ovat samanlaisia tässä pysyvästi muuttuneessa toimintaympäristössä. Arvoisa puhemies! Tiedustelulainsäädäntöuudistus pitää saattaa mahdollisimman pian valmiiksi ja voimaan. Sisäisen turvallisuuden strategiassakin, […]

Syrjäytymisen ennaltaestäminen, on myös turvallisuusasia, onnistuu varhaiskasvatukseen panostamalla

Maanantai 25.9.2017 klo 11:01 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24 4 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 21.00 VeeraRuoho kok ” Arvoisa puhemies! Syrjäytymisen ennalta estäminen on myös turvallisuusasia. Se on henkilön itsensä kannalta — valitettavan moni syrjäytynyt päätyy itsemurhaan tai onneksi harvemmin kohdistaa väkivaltaa muita kohtaan. Erityisen haavoittuvaisessa asemassa tältä kannalta katsottuna ovat tietenkin maahanmuuttajataustaiset. Sen takia menen varhaiskasvatukseen ja totean, että maahanmuuttajataustaisten lasten etu on päästä osallistumaan varhaiskasvatukseen mahdollisimman hyvin kielen oppimisen turvaamiseksi ja koko perheen kotoutumisen edistymiseksi.   Varhaiskasvatuksen etuihin liittyykin sen merkittävä vaikutus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulumenestykseen. Pisa-tutkimuksissa on havaittu, että varhaiskasvatuksen piirissä olleet maahanmuuttajataustaiset lapset menestyvät niissä selkeästi paremmin kuin ne, […]

Ratsupoliisit rauhoittavat mielenosoittajia, siviilikriisinhallinnasta ja vihapuhetutkijoiden tarpeellisuudesta

Maanantai 25.9.2017 klo 10:52 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24 4 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 20.32 VeeraRuoho kok ”Arvoisa puhemies! Mielellään kommentoisin, kun tuossa edustaja Mäkelä (ps) nosti esille, että vihapuhepoliisit olisivat tarpeettomia: kyllä minä näen, että niille on tarvetta. Jos ajattelette asiaa siltä kannalta, että jos vaikka netissä puhuttaisiin paljon semmoista radikaalia jihadistista keskustelua, niin kyllä varmaan näkisitte silloin, että sillä puheellakin voi olla joihinkin yksilöihin sitten semmoinen vaikutus, että he toteuttavat niitä asioita. Ihan yhtä lailla tämä on ihan tuolla YK:ssakin, eilen seurasin niitä eri maiden keskusteluja, ja kyllä väkivaltaisen ekstremismin ehkäiseminen on yksi kärkiasia, joka on tunnistettu ympäri maailman ja […]

Hallituksen resurssipäätökset tukevat poliisihallituksen ja SUPON arvioita turvallisuustilanteesta.

Maanantai 25.9.2017 klo 10:46 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24 4 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 19.55 VeeraRuoho kok Arvoisa puhemies! On suorastaan helpotus saada kiittää hallituksen vahvaa panostusta sisäiseen turvallisuuteen, ja erityiskiitos siitä sisäministerille, hänen jämäkästä työstään kansallisen turvallisuutemme eteen. Terrorismin uhka Suomessa on kohonnut. Suojelupoliisi kohotti uhkatasoa viime kesäkuussa. Riski kotimaisten ääriliikkeiden väkivaltaisesta toiminnasta on toistaiseksi matala. Tässä on kuitenkin oltava tarkkana. Esimerkiksi somessa (sosiaalinen media) on vallalla vihapuhe, ja se ei ole mikään vaaraton ilmiö. Uhka-arvion nosto tarkoittaa päivittäistoiminnan voimakasta suuntaamista, ja tämä aina merkitsee kustannusten merkittävää kasvua. Tällöin priorisoinnista johtuen joitakin poliisin lakisääteisiä tehtäviä joudutaan siirtämään ja on vaara, että […]

Siviilikriisinhallintakokemusten hyödyntäminen kansallisessa poliisityössä

Maanantai 25.9.2017 klo 10:36 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24 4 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 10.47 VeeraRuoho kok(vastauspuheenvuoro) Arvoisa puhemies! Kiitos hallitukselle vahvasta panostuksesta sisäiseen turvallisuuteen, ja kiitän myös edustaja Kiurua, nostitte esiin poliisiin kohdistuvan luottamuksenmurentamisilmiön. Se on totta, että poliisin työtä häiritään ja heitä kiusataan julkisesti ja vähintäänkin kunnianloukkauksia tapahtuu. Tapasimme eilen edustaja Tolvasen kanssa Poliisiammattikorkeakoulun ylemmän kurssin oppilaita, tulevia poliisipäälliköitä. Keskustelimme monestakin eri aiheesta mutta myöskin tästä siviilikriisinhallinnasta ja siitä, kuinka Suomen poliisin hallinnossa on hyödynnetty kansainvälisessä toimintaympäristössä saatua kokemusta ja tietoa, ja saamamme tiedon mukaan ilmeisesti ei juurikaan. Todellakin toimintaympäristö on pysyvästi muuttunut ja kansainvälistynyt. Miten voisimme paremmin hyödyntää […]

Budjetti pureutuu työllistämisasteen nostoon eriarvoistumiskehitystä ennaltaestäen. Turvallisuus keskiössä.

Maanantai 25.9.2017 klo 10:29 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 90 2017 vp Täysistunto Keskiviikko 20.9.2017 klo 10.00—20.57 3 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 18.55 VeeraRuoho kok Arvoisa puhemies! Hallituksen talousarvioesitykseen voimme olla tyytyväisiä. Hallitus panostaa kärkihankkeisiin. On kuitenkin hyvä tietää, että määrärahatasoa nostavat muun muassa nousevat eläkemenot, mitä epätasapainoinen huoltosuhteemme ei helpota. Toisaalta sopeutustoimet, alenevat maahanmuuttomenot ja niin ikään alenevat työttömyysturvamenot alentavat määrärahatasoa. Budjetin alijäämä on 2,5 miljardia vähemmän kuin viime vuonna eli noin 3 miljardia. Valtionvelan korkomenoiksi arvioidaan noin 1,2 miljardia euroa. Se on noin 100 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa.   Arvoisa puhemies! Eriarvoistumiskehitys on tänään noussut esiin useissa puheenvuoroissa. Työllisyysasteen nosto onkin tarpeen eriarvoistumiskehityksen estämiseksi kuin myös tuossa […]

Vähentyneet turvapaikanhakijamäärät laskevat maahanmuuton kokonaiskustannuksia

Maanantai 25.9.2017 klo 10:22 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 90 2017 vp Täysistunto Keskiviikko 20.9.2017 klo 10.00—20.57 3 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 16.44 VeeraRuoho kok(vastauspuheenvuoro) Arvoisa puheenjohtaja! Edustaja Elo jo toikin esille noita määriä, mitä maahanmuuton kokonaiskustannukset ovat laskeneet kuluvana vuonna. Tosiaankin suurin syy on vähentynyt turvapaikanhakijoiden määrä. Aiemmin opposition puolelta oltiin huolissaan laittomasti maassa oleskelevien jäämisestä tänne. Pitää muistaa, että hallitus yhdessä meidän erinomaisten viranomaisten kanssa tekee jatkuvasti työtä, että todellakin ihmiset ymmärtävät sen, että se on heillekin parasta lähteä pois maasta silloin, kun on lainvoimainen kielteinen turvapaikkapäätös tullut. Hallitus on tehnyt myös koko ajan toimenpiteitä muun muassa laittoman maahantulon vastaisen toimintaohjelman toteuttamista varten.