Blogi: Älkäätte työnjuhlaa työnhalveksunnaksi tehkö!

Hyvä lukija, miltäs kuulostaa: – ”Työ on ihmisen elämässä tärkeä asia ­- en ole siitä ihan vakuuttunut.” ja tämä: – ”Jos vaihtoehtona olisi tehdä paska-/ silppu-/ minityötä tai toteuttaa itseään muilla tavoin toimeliaasti, niin en olisi kovin kiinnostunut tästä huonosta työpaikasta tai työehdoista, keksisin mielekkäämpiä tapoja toteuttaa itseäni.” Näin totesi Helsingin yliopiston professori ja Ultra Bra yhtyeen sanoittaja Janne Saarikivi huhtikuussa Ylen Aamu-tv:n Jälkiviisaissa. Itse pidän tuonkaltaista retoriikkaa huolestuttavana näinkin korkea-arvoiselta taholta. Mielestäni se kannustaa vain elämäntapatyöttömiä, niitä ideologisesti työttömiä, joita toistaiseksi on vain marginaalinen määrä. Työ ei ole ainoastaan rahan tienaamista. Työ kehittää ihmistä, jatkuvasti oppii uutta ja pääsee harjoittamaan sosiaalisia taitoja. Työ myös sitouttaa meidät yhteiskuntaan ja monesti määrittää […]

Kokoomuksen Veera Ruoho: Kehysriihen panostukset turvallisuuteen luovat uskoa tulevaisuuteen

Tiedote 13.4.2018 Kokoomuksen kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Veera Ruoho on mielissään hallituksen kehysriihessä tekemistä panostuksista turvallisuuteen. Riittävien resurssien tarjoaminen keskeisille turvallisuusviranomaisille, kuten poliisille ja suojelupoliisille, on kauaskantoista ja vastuullista politiikkaa. ”Kansalaisten turvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että poliisi näkyy katukuvassa ja että rikosten tutkintaa suorittamaan on riittävä määrä ammattitaitoisia virkamiehiä. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan riittävästi resursseja”, Ruoho toteaa. Poliisin toiminnan turvaamiseksi ja henkilötyövuosimäärän pitämiseksi 7 200 tasolla kohdennetaan lisärahoitusta vuodelle 2019 18 miljoonaa euroa ja vuosille 2020–2022 16,4 miljoonaa euroa. Rahoituksen turvaaminen mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisemmän suunnittelun. Sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvitaan riittävästi laadukkaan koulutuksen saaneita poliiseja, joille tarjotaan asianmukaiset välineet ja varusteet. Jos yksikin näistä edellytyksistä puuttuu, mahdollisuudet toiminnan harjoittamiseksi heikkenevät oleellisesti. […]

Blogi: Arvostusta kansanedustajien avustajien työlle

Kansanedustajan työ on kiireistä. Joskus siirtymiin paikasta toiseen on minuuttiaikataulu. On valiokuntia, joissa vaikutetaan olennaisimmin politiikkalinjauksiin sekä muita kokouksia ja ihmisten tapaamisia. On paljon kirjoittamista sekä tausta-aineistojen, eri asiantuntijalausuntojen, tutkimusten ja selvitysten lukemista. Koska edustamme kansaa, on tärkeää, että heidän yhteydenottoihinsa vastataan, myös niihin kriittisiin. Miten tästä kaikesta selviää, kun vuorokaudessa on vain 24 tuntia? Sain vuodenvaihteessa avustajakseni eduskuntatyössä kokeneen Antti Pynttärin, joka organisoi, hallinnoi kalenteriani, hakee tarvitsemaani tietoa, koostaa ja lisäksi pitää huolen, että ihmisille vierailusta eduskuntaan jää hyvät muistot. Enpä taida osata edes listata mitä kaikkea avustajani päivittäinen työnkuva pitää sisällään. Varmasti sellaista, jota me kansanedustajat emme osaa ajatellakaan, koska avustajamme pitävät arkemme sujuvana kaikesta kiireestä huolimatta. Ei […]

Blogi: Parempi työelämä tavoitteena

Tämän hallituksen aikana on panostettu erityisesti työllisyysasteen nostoon – osallisuuteen. Kuten puheenjohtajamme Petteri Orpo on sanonut: Työ on parasta lääkettä syrjäytymisen ja eriarvoistumiskehityksen estämiseksi. On tosiasia, että työelämä on muuttunut pirstaleisemmaksi: harvemmin ollaan enää yhdessä työssä työuran alusta eläkeikään saakka. Tähän epävarmuuteen kokoomus on luonut omaa mallia perusturvasta. Suosittelenkin ottamaan yhteyttä myös kansanedustaja Arto Satoseen, joka on kokoomuksen ryhmässämme huolella paneutunut aiheeseen. ”Arto-malli” puree ongelmat mahdollisuuksiksi: Tavoitteenamme on helpommat siirtymät ihmisen hlökohtaisesta työllisyystilanteesta toiseen. Kärkenä, että nopeammin taas työnsyrjään kiinni. Työelämän murros on asia, johon täytyy vastata inhimillisesti ja kannustavasti.  On vanhanaikainen ajatusmalli, että työtön työnhakija on ”luuseri”, me kokoomuksessa ajatellemme työnhakijasta positiivisesti: aktiivinen ihminen hakee uutta, kyvyilleen sopivaa ja itselleen mielekästä, työtä. […]

Vastaus kirjalliseen kysymykseen poliisia kohtaan tehdyistä rikoksista ja kyberrikollisuuden ennalta ehkäisemisestä

Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Veera Ruoho /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 77/2018 vp: Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta poliisihenkilöt voivat suorittaa heille kuuluvia virkatehtäviään häiriöttä ja siten, ettei heitä toistuvasti kyseenalaisteta neutraaleina lainkäytön valvojina, mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta poliisin oikeus kunniaan ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen säilyy eikä tilanne eskaloidu Ruotsin kaltaiseksi, jossa viranomaisia vastaan tehdään toistuvasti rikoksia ja millä tavoin hallitus ehkäisee kyberrikollisuutta ja mihin toimiin ryhdytään yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi, jotta kansalaiset jatkossakin voivat luottaa poliisiin? Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_77+2018.aspx   Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Yhteiskuntajärjestykseemme kuuluvat sananvapaus ja mielipiteenilmailu sisältävät myös oikeuden kyseenalaistaa ja […]

Blogi: Perusturvaan uudistusta verrokkimaiden kokemuksia hyödyntäen

Sain 28.2 mielenkiintoisen kirjan itse kirjailijalta kristillisdemokraattien puoluesihteeri Asmo Maanselältä. Kirjassa todetaan ilmeinen tarve Suomen perusturvauudistukselle. Maanselkä ehdottaa, että mallia sosiaaliturvan uudistukseen pitäisi hakea Iso-Britanniasta ja Ruotsista. Kehittyneiden maiden talousjärjestö OECD antoi Suomea koskevan maaraporttinsa ja suositukset niinikään eilen 28.2. OECDkin suosittaa ottamaan mallia Iso-Britannian sosiaaliturvasta. Järjestön mukaan yhden yleistuen malli vähentää tehokkaammin tuloeroja ja köyhyyttä. Se myös luo kannustavuutta työntekoon kaikissa tilanteissa. Vuonna 2019 Suomessa otetaan käyttöön tulorekisteri, mikä mahdollistaa kuukausittaisen tuloseurannan. Tulorekisteri on yksi nykyisen hallituksen julkisten palveluiden digitalisoinnin kärkihankkeista. Ensi vuonna kuukausittaista tuloseurantaa käyttämällä päästään eroon takaisinperinnästä ja tulojen vyörytyksestä tuleville kuukausille. Tulorekisterin käyttöönoton jälkeen perusturvassa olisi mahdollista siirtyä yhden yleistuen malliin Iso-Britannian tapaan. Tällöin voitaisiin yhdistää […]

Eduskunnan suullinen kyselytunti 1.3.

Kysymys Syyrian tilanteesta Veera Ruoho: Arvoisa puhemies! Kokonaisvaltainen kriisinhallinta on kansainvälisesti omaksuttu keino vastata hauraisiin yhteiskuntiin konfliktien jälkeen. Siviilikriisinhallinnalla ja kehitysyhteistyöllä vaikutetaan niihin juurisyihin, jotka ajavat ihmisiä muun muassa pakolaisuuteen. Tiedustelisinkin: missä vaiheessa on Suomen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kehittäminen? Ulkoministeri Timo Soini (vastauspuheenvuoro): Arvoisa rouva puhemies! Suomi osallistuu kriisinhallintaan, siis sotilaallisesti, Afganistanissa, mutta etenkin siviilikriisinhallinta on se, jolla rakennetaan tulevaisuuden yhteiskuntaa. Se voi olla eri viranomaisapua ja sellaista toimintaa, jolla autetaan näitä yhteiskuntia luomaan sellaisia rakenteita, sellaisia käytäntöjä, että he pystyvät itse huolehtimaan näistä asioista. Kriisinhallinnassa on erityisen tärkeää muistaa ja tunnustaa naisten panos ja huomioida myös lapset, koska on osoitettu tutkimuksissa, että kun naisia on rauhanvälitystehtävissä, kriisinhallintatehtävissä, ne konfliktit tulevat […]

Poliitikot maallikkona valvomaan turvallisuusalan ammattilaisten toimintaa – heidänkin pitää olla luotettavia

Täysistunto Tiistai 20.2.2018 klo 14.05—18.19 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 198/2017 vp 17.18 Veera Ruoho kok   Arvoisa puhemies! Kannatan tätä hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta kiireellisessä järjestyksessä, kuten koko lakipakettia. ”Ilman turvallisuutta ei voi olla kehitystä. Turvallisuutta ei ole ilman kehitystä.” Näin totesi YK:n pääsihteeri Kofi Annan vuonna 2005, kun itsekin olin kansainvälisissä siviilikriisinhallintatehtävissä yhteiskunnassa, jossa turvallisuus oli rikkoutunut. Nyt me täällä kehitämme omaa turvallisuuttamme tiedustelulainsäädännöllä ja siihen liittyvällä perustuslain muutoksella, jotta voimme taata paremmin kansallisen turvallisuuden, suojata jokaisen tärkeimpiä perus- ja ihmisoikeuksia elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Arvoisa puhemies! Täällä sosiaalidemokraatit nostivat esille tarpeen suojelupoliisin tarkemmasta valvonnasta. […]

Puhe lapsiasiavaltuutetun kertomuksen julkistamistilaisuudessa Säätytalolla 21.2.

Pidin seuraavan puheen kokoomuksen edustajana: Hyvät kuulijat Kiitän lapsiasiavaltuutettua kattavasta kertomuksesta. Lasten ja nuorten turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja tasa-arvoisista mahdollisuuksista huolehtiminen on ensinnäkin inhimillisesti ja Suomen tulevaisuudenkin kannalta aivan välttämätöntä. Tulevaisuudessa yhä harvempien työllä katetaan yhä useampien palvelut. On huolestuttavaa kuulla, että edelleen aivan liian moni nuori on vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta, työtä tai aktiivista otetta yhteiskuntaan. Sosiaalinen eriytyminen ja yhteiskunnasta syrjään jääminen ovat ongelmia, joihin meidän poliittisina päätöksentekijöinä on puututtava aktiivisesti jokapäiväisessä työssämme. Meidän on pian löydettävä täsmäkeinoja muun muassa koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi, osaamistason nostamiseksi ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Tällä hallituskaudella perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin, osaamiseen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin on panostettu monilla tavoilla. Viimeaikaisista uudistuksista kaikkein merkittävimpiä ovat panostukset lasten […]

Blogi: Aktiivimalli kannustaa työttömiä maahanmuuttajiakin töihin

Aktiivimallikeskustelussa olen ihmetellyt vain yhtä seikkaa. Keskustelussa ei ole tullut kertaakaan esiin aktiivimallin vaikutuksista aktivoida maahanmuuttajataustaisia, joista määräänsä nähden on suurempi prosentuaalinen osuus työttöminä kuin kantasuomalaisia. Tilastojen mukaan koko maassa 15–64-vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste on 16,5 prosenttia (2014). Ulkomaalaistaustaisten työttömyys on tutkimuksen mukaan yleisintä pakolaistaustaisilla henkilöillä sekä niissä väestöryhmissä, joissa taustamaa kuuluu YK:n inhimillisen kehityksen indeksin (HDI) perusteella vähiten kehittyneisiin maihin. Linkki tutkimukseen: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_12_14_HSS_4_2017_Erjansola.pdf Tiedän jo useampia työnantajia, jotka kehuvat maahanmuuttajataustaista työntekijäänsä yhtenä ahkerimmista ja luotettavimmista työntekijöistä. Kiitosta tulee siitäkin, kun työntekijä ”ei koskaan krapulapäiviä pitele”. Näenkin aktiivimallin todella hyvänä kannustimena en pelkästään työttömille maahanmuuttajataustaisille, mutta myös mahdollisuutena eri yrityksille tutustua myös maahanmuuttajataustaisiin työntekijöinä. Käytin sanaa ”tutustua” tarkoituksella, sillä liian moni […]