Eduskunnan suullinen kyselytunti 1.3.

Kysymys Syyrian tilanteesta Veera Ruoho: Arvoisa puhemies! Kokonaisvaltainen kriisinhallinta on kansainvälisesti omaksuttu keino vastata hauraisiin yhteiskuntiin konfliktien jälkeen. Siviilikriisinhallinnalla ja kehitysyhteistyöllä vaikutetaan niihin juurisyihin, jotka ajavat ihmisiä muun muassa pakolaisuuteen. Tiedustelisinkin: missä vaiheessa on Suomen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kehittäminen? Ulkoministeri Timo Soini (vastauspuheenvuoro): Arvoisa rouva puhemies! Suomi osallistuu kriisinhallintaan, siis sotilaallisesti, Afganistanissa, mutta etenkin siviilikriisinhallinta on se, jolla rakennetaan tulevaisuuden yhteiskuntaa. Se voi olla eri viranomaisapua ja sellaista toimintaa, jolla autetaan näitä yhteiskuntia luomaan sellaisia rakenteita, sellaisia käytäntöjä, että he pystyvät itse huolehtimaan näistä asioista. Kriisinhallinnassa on erityisen tärkeää muistaa ja tunnustaa naisten panos ja huomioida myös lapset, koska on osoitettu tutkimuksissa, että kun naisia on rauhanvälitystehtävissä, kriisinhallintatehtävissä, ne konfliktit tulevat […]

Poliitikot maallikkona valvomaan turvallisuusalan ammattilaisten toimintaa – heidänkin pitää olla luotettavia

Täysistunto Tiistai 20.2.2018 klo 14.05—18.19 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 198/2017 vp 17.18 Veera Ruoho kok   Arvoisa puhemies! Kannatan tätä hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta kiireellisessä järjestyksessä, kuten koko lakipakettia. ”Ilman turvallisuutta ei voi olla kehitystä. Turvallisuutta ei ole ilman kehitystä.” Näin totesi YK:n pääsihteeri Kofi Annan vuonna 2005, kun itsekin olin kansainvälisissä siviilikriisinhallintatehtävissä yhteiskunnassa, jossa turvallisuus oli rikkoutunut. Nyt me täällä kehitämme omaa turvallisuuttamme tiedustelulainsäädännöllä ja siihen liittyvällä perustuslain muutoksella, jotta voimme taata paremmin kansallisen turvallisuuden, suojata jokaisen tärkeimpiä perus- ja ihmisoikeuksia elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Arvoisa puhemies! Täällä sosiaalidemokraatit nostivat esille tarpeen suojelupoliisin tarkemmasta valvonnasta. […]

Puhe lapsiasiavaltuutetun kertomuksen julkistamistilaisuudessa Säätytalolla 21.2.

Pidin seuraavan puheen kokoomuksen edustajana: Hyvät kuulijat Kiitän lapsiasiavaltuutettua kattavasta kertomuksesta. Lasten ja nuorten turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja tasa-arvoisista mahdollisuuksista huolehtiminen on ensinnäkin inhimillisesti ja Suomen tulevaisuudenkin kannalta aivan välttämätöntä. Tulevaisuudessa yhä harvempien työllä katetaan yhä useampien palvelut. On huolestuttavaa kuulla, että edelleen aivan liian moni nuori on vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta, työtä tai aktiivista otetta yhteiskuntaan. Sosiaalinen eriytyminen ja yhteiskunnasta syrjään jääminen ovat ongelmia, joihin meidän poliittisina päätöksentekijöinä on puututtava aktiivisesti jokapäiväisessä työssämme. Meidän on pian löydettävä täsmäkeinoja muun muassa koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi, osaamistason nostamiseksi ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Tällä hallituskaudella perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin, osaamiseen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin on panostettu monilla tavoilla. Viimeaikaisista uudistuksista kaikkein merkittävimpiä ovat panostukset lasten […]

Blogi: Aktiivimalli kannustaa työttömiä maahanmuuttajiakin töihin

Aktiivimallikeskustelussa olen ihmetellyt vain yhtä seikkaa. Keskustelussa ei ole tullut kertaakaan esiin aktiivimallin vaikutuksista aktivoida maahanmuuttajataustaisia, joista määräänsä nähden on suurempi prosentuaalinen osuus työttöminä kuin kantasuomalaisia. Tilastojen mukaan koko maassa 15–64-vuotiaiden ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste on 16,5 prosenttia (2014). Ulkomaalaistaustaisten työttömyys on tutkimuksen mukaan yleisintä pakolaistaustaisilla henkilöillä sekä niissä väestöryhmissä, joissa taustamaa kuuluu YK:n inhimillisen kehityksen indeksin (HDI) perusteella vähiten kehittyneisiin maihin. Linkki tutkimukseen: https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/17_12_14_HSS_4_2017_Erjansola.pdf Tiedän jo useampia työnantajia, jotka kehuvat maahanmuuttajataustaista työntekijäänsä yhtenä ahkerimmista ja luotettavimmista työntekijöistä. Kiitosta tulee siitäkin, kun työntekijä ”ei koskaan krapulapäiviä pitele”. Näenkin aktiivimallin todella hyvänä kannustimena en pelkästään työttömille maahanmuuttajataustaisille, mutta myös mahdollisuutena eri yrityksille tutustua myös maahanmuuttajataustaisiin työntekijöinä. Käytin sanaa ”tutustua” tarkoituksella, sillä liian moni […]

Blogi: Nuorten ylivelkaantuminen voi olla jopa vaarallinen ilmiö – koulutusta omaan taloudenhallintaan tarvitaan jo alakoulusta lähtien

Pikaluotot aiheuttavat ongelmia monien ihmisten elämään ja erityisesti nuorille niistä saattaa koitua elinikäinen rasite. Pikaluottoihin turvautuvat yleensä kaikista heikoimmassa asemassa olevat, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa. Syöksykierre on hetkessä valmis. Meidän lainsäätäjien tulisi tarttua jämerästi tähän ongelmaan. Kuluttajaliitto esittää korkokattoa, kustannuskattoa, pikavippien mainonnan kieltoa, rikkomusseuraamusten koventamista ja kaikkien kulutusluottojen saamista lain piiriin. Lakia tulisikin muuttaa siten, että korkokatto olisi myös yli 2000 euron luotoilla. Vakuudettomille kuluttajaluotoille tulisi myös asettaa kustannuskatto luoton summasta riippumatta. Pikaluottojen mainonta olisi myös kiellettävä, kuten Hollanti on viime vuonna tehnyt. Mainonnan ongelmana on se, että korkoa saatetaan markkinoida harhaanjohtavasti ja vaikeaselkoisesti. Korkoa esimerkiksi mainostetaan kuukausikorkona, joka vaikuttaa halvalta, vaikka todellisuudessa se tulisi esittää vuosikorkona, joka on […]

Vastaus kirjalliseen kysymykseen sukupuolten tasa-arvoasenteista

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 500/2017 vp   Vastaus kirjalliseen kysymykseen sukupuolten tasa-arvoasenteista arabimaissa     Eduskunnan puhemiehelle     Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Veera Ruohon/kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 500/2017 vp:     Millä tavoin hallitus ottaa huomioon laajan sukupuolten välisen tasa-arvotutkimuksen tulokset ja varmistaa, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu myös maahanmuuttajatyttöjen ja -naisten kohdalla, ettei sukupuolten välinen tasa-arvo vähene Suomessa eikä tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta lisäänny?       Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:     Sukupuolten tasa-arvo on yksi suomalaisen yhteiskunnan perustavista arvoista. Työtä tasa-arvon edistämiseksi on tehty vuosikymmeniä. Suomi sijoittuukin tasa-arvoa mittaavissa kansainvälisissä vertailuissa korkealle […]

Vastaus kirjalliseen kysymykseen sisäilmasta sairastuneiden henkilöiden tutkimusten, hoidon ja avunsaannin toteuttamisesta

Eduskunnan puhemiehelle Vastaus kirjalliseen kysymykseen KK 504/2017 vp: Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Veera Ruoho / kok ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 504/2017 vp: Miten hallitus varmistaa, että sisäilmasta sairastuneiden tilanteen parantamiseksi tehdyt toimet ovat tarkoituksenmukaisia ja tosiasiallisesti kohentavat potilaiden tilannetta ja miten hallitus varmistaa, että monimuotoisen ongelman ratkaisemisessa käytetään vaikuttavuudeltaan tehokkaita keinoja? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Sisäilmaongelmat ovat hyvin yleisiä. Esimerkiksi jonkinasteisia kosteusvaurioita esiintyy lähes kaikissa rakennuksissa niiden elinkaaren aikana. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisun mukaan (1/2012) kosteus- ja mikrobivaurioiden terveyteen liittyvien kustannusten taso arvioidaan olevan 23 – 953 milj. €. Sisäilmaongelmat ovat monitasoisia: osasta aiheutuu viihtyvyyshaittaa (mm. lämpötila, paha […]

Kirjallinen kysymys sisäilmasta sairastuneiden henkilöiden tutkimusten, hoidon ja avunsaannin toteutumisesta

Eduskunnan puhemiehelle Kirjallinen kysymys sisäilmasta sairastuneiden henkilöiden tutkimusten, hoidon ja avunsaannin toteutumisesta Vuonna 2013 eduskunta asetti home- ja kosteusvaurio-ongelmiin liittyvän tilanteen ratkaisemiseksi 14 toimenpidekohtaa (EK 5/2013 vp). Yksi näistä oli huonosta sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden ihmisten tutkimusten, hoidon sekä viranomaisten antaman tuen parantaminen. Tehtävien toimien tavoitteeksi asetettiin, että kaikki terveyshaitoista kärsivät pääsisivät asianmukaisiin tutkimuksiin ja saisivat apua. Eduskunta esitti, että myös silloin, kun oireiden ja sairauksien lääketieteellisistä syistä ei ole varmuutta, tulisi käytettävissä olevin keinoin varmistaa, että potilas saa hoitoa mahdollisimman hyvin. Tilanteen kehittämiseksi on tämän jälkeen tehty lukuisia toimia, esimerkiksi laadittu home- ja kosteusvaurioista oireileville Käypä hoito -suositus ja koulutettu lääkäreitä aiheeseen. Kattava alan toimijoiden joukko kuitenkin katsoo, että […]

Kirjallinen kysymys sukupuolten tasa-arvoasenteista arabimaissa

Eduskunnan puhemiehelle Helsingin sanomat (28.10.2017) uutisoi YK:n tasa-arvojärjestön ja tasa-arvotyöhön erikoistuneen Promundo-kansalaisjärjestön laajasta tutkimuksesta Understanding Masculinities — International Men and Gender Equality Survey (Images), joka valmistui keväällä 2017. Tutkimuksen mukaan ”valtaosalle arabimiehistä sukupuolten välinen tasa-arvo on yhä kauhistus.” Nämä miehet ”kannattavat perinteistä roolijakoa ja pitävät oikeutenaan kontrolloida vaimoaan ja tyttäriään”, HS kertoo. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi Egyptissä 70 prosenttia miehistä kannattaa naisten sukuelimien silpomista. Marokossa 91 prosenttia miehistä haluaa tietää koko ajan, missä hänen vaimonsa on. Palestiinalaismiehistä 81 prosenttia ei salli, että vaimolla on yhtään miespuolista ystävää. Edelleen tutkimus kertoo monien miesten kurittavan vaimoaan niin henkisesti kuin fyysisestikin. Lisäksi tutkimus toteaa, että vieraita naisia ahdistellaan kadulla sekä ”huvin vuoksi” että siksi, […]

Kirjallinen kysymys Espanjassa asuvien ulkosuomalaisten oikeusturvasta

Eduskunnan puhemiehelle Espanjassa asuu yli 12 000 ulkosuomalaista (EuroStat, 2010). Monet heistä ovat eläkeläisiä, jotka käyttävät muun muassa paikallisia terveys- ja hyvinvointipalveluja toimintakykynsä ylläpitämiseksi. Suomalaiseläkeläiset ovatkin olleet toivottuja asukkaita Espanjaan. Eduskunta on hyväksynyt Suomen ja Espanjan välisen uuden verosopimuksen. Sopimus vaikuttaa erityisesti Espanjassa asuvien suomalaisten eläkkeensaajien verotukseen poistaen Suomesta Espanjaan maksettavien eläkkeiden veroedut. Lisäksi perintönä tai testamentilla saadusta Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta on maksettava veroa Suomeen, vaikka perinnönjättäjän tai -saajan asuinvaltio olisi Espanjassa. Näin Suomen valtio hyötyy verotuloina myös Espanjassa asuvista suomalaiseläkeläisistä. Toisaalta Suomella on velvollisuus seurata kansalaistensa etuja ja oikeuksia myös ulkomailla. Esimerkiksi Espanjassa Pueblo Girasol -yhteisössä asuvat suomalaiset, joista suurin osa on kirjoilla Suomessa, ovat kertoneet joutuneensa rahastuksen uhreiksi: […]