KK Sote yritysten maakohtaisten tietojen julkaisemisesta

Lauantai 1.4.2017 klo 0:21 – sote, valinnanvapaus, aggressiivinen verosuunnittelu KIRJALLINEN KYSYMYS Sote-yritysten maakohtaisten tietojen julkaisemisesta Eduskunnan puhemiehelle  Useat sosiaali- ja terveysalan monikansalliset yritykset ovat viime vuosina jääneet kiinni aggressiivisesta verosuunnittelusta, ja on osoitettu, että verosuunnittelu jatkuu yhä.  Sote-uudistuksen yhteydessä on tärkeää varmistaa, että verovaroilla palveluita tuottavat yritykset eivät ohjaa voittojaan veroparatiiseihin. Valinnanvapausmalli jättää palveluntarjoajan verovastuullisuuden varmistamisen asiakkaan vastuulle.   Tämänhetkinen kirjaus valinnanvapauslain luonnoksessa (45 §) ei kuitenkaan edellytä yrityksiä julkistamaan tietoja, joiden perusteella voisi päätellä, harjoittavatko ne aggressiivista verosuunnittelua. Jotta kansalaiset voisivat valita veronsa Suomeen maksavan palveluntarjoajan, julkaistavien tietojen on oltava riittävän kattavia. Valtionyhtiöitä koskeva veroraportointivelvollisuus on osoittanut, että puutteellinen ohjeistus johtaa heikkolaatuisiin raportteihin, joista yritys voi jättää pois kiusalliset aggressiivisesta […]