Blogi: Pienituloiset erityisasemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa – kannustimia siihen

Kulutustottumuksissa meillä ihmisillä on eroja. Niin kauan kuin rahaa maksuvälineenä on käytetty, ja varmasti sitä ennenkin, on saatu huomata erot perheenjäsentenkin keskuudessa rahankäytössä. Annat 50 euroa jokaiselle lapsellesi. Yksi tuhlaa rahan samana päivänä leluun, johon kyllästyy jo sitä seuraavana päivänä. Toinen ostaa tarpeellisen polkupyörän itselleen nettikaupasta. Kolmas onnistuu tuplaamaan saamansa rahamäärän pikkubisneksillään. Vastuulliset vanhemmat opettavat lapsilleen järkevää rahankäyttöä. Myös kouluilla on tässä suuri rooli. Toivoisin oppilaitoksilta jopa vielä suurempaa roolia, kuten olen aiemminkin perännyt talouskasvatusta alakouluista alkaen. Tällä hetkellä meillä Suomessa on aikuisiakin ihmisiä, jotka eivät tunne kansantalouden perusasioita, eivät ymmärrä työllisyysasteen merkitystä laajan veropohjan saavuttamiseksi, eivätkä myöskään edes tiedä mihin kaikkeen verotulot kuluvat. Eniten olen kuitenkin huolissani siitä osuudesta, […]

Jätin eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen varainsiirtoveron haitoista

Maaliskuussa 2013 varainsiirtoveroa nostettiin asunto-osakeyhtiöissä 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Omakotitalojen varainsiirtovero pysyi ennallaan 4,0 prosentissa. Lisäksi asunto-osakeyhtiöissä varainsiirtoveron veropohjaa laajennettiin kattamaan asunnon myyntihinnan lisäksi osakkeisiin kuuluva yhtiölaina. Useat talousasiantuntijat ovat esittäneet kritiikkiä varainsiirtoveroa kohtaan. Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen on todennut, että varainsiirtoveron haitallisuudesta vallitsee ekonomistien joukossa laaja konsensus. Kärkkäinen korostaa, että vero vähentää muuttokannusteita, hyydyttää asuntomarkkinoita ja nostaa rakenteellista työttömyyttä. (Kauppalehti, 28.7.2016.) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja Helsingin kaupunki teettivät tutkimuksen ”Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset: Tutkimustietoa verouudistuksesta”, joka julkaistiin maaliskuussa 2018. Tutkimuksessa onnistuttiin erottamaan varainsiirtoveron vaikutus muista muuttamiseen vaikuttavista tekijöistä. Aineistona käytettiin vuosina 2006-2016 kerättyä tietoa. Tutkimuksessa saatiin selvää näyttöä siitä, että varainsiirtovero vähensi muuttamista. Muuttamisen väheneminen puolestaan johtaa siihen, että kotitaloudet […]