Hallituksen resurssipäätökset tukevat poliisihallituksen ja SUPON arvioita turvallisuustilanteesta.

Maanantai 25.9.2017 klo 10:46 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24 4 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 19.55 VeeraRuoho kok Arvoisa puhemies! On suorastaan helpotus saada kiittää hallituksen vahvaa panostusta sisäiseen turvallisuuteen, ja erityiskiitos siitä sisäministerille, hänen jämäkästä työstään kansallisen turvallisuutemme eteen. Terrorismin uhka Suomessa on kohonnut. Suojelupoliisi kohotti uhkatasoa viime kesäkuussa. Riski kotimaisten ääriliikkeiden väkivaltaisesta toiminnasta on toistaiseksi matala. Tässä on kuitenkin oltava tarkkana. Esimerkiksi somessa (sosiaalinen media) on vallalla vihapuhe, ja se ei ole mikään vaaraton ilmiö. Uhka-arvion nosto tarkoittaa päivittäistoiminnan voimakasta suuntaamista, ja tämä aina merkitsee kustannusten merkittävää kasvua. Tällöin priorisoinnista johtuen joitakin poliisin lakisääteisiä tehtäviä joudutaan siirtämään ja on vaara, että […]

VN:n selonteko toimintaohjelmasta Agenda2030

Maanantai 25.9.2017 klo 10:18 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 86 2017 vp Täysistunto Keskiviikko 13.9.2017 klo 13.59—16.46 4 Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kestävän kehityksen Suomi – pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2017 vp Valiokunnan mietintö TuVM 1/2017 vp klo 15.04 VeeraRuoho kok (vastauspuheenvuoro) Arvoisa puhemies! Politiikkajohdonmukaisuus, yhteistyö muiden maiden kanssa, kuten ministeri Tiilikainen mainitsi, ja konkretian kaipuu. Nostan yhden kohdan Yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi -painopisteestä, eli edistetään maahanmuuttajien kotoutumista siten, että maahanmuuttajien osaamista hyödynnetään suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja että maahanmuuttajat tuntisivat olevansa osa yhteiskuntaa. Meillä oli syyskuun alussa Itämeren parlamentaarikkokonferenssi. Siellä me päätimme Suomen aloitteesta, että perustetaan Migration working group eli maahanmuuttajatyöryhmä. Siellä Itämeren valtiot jakavat keskenään hyviä käytäntöjä ja sitten taas toisaalta […]