Kirjallinen kysymys sukupuolten tasa-arvoasenteista arabimaissa

Eduskunnan puhemiehelle Helsingin sanomat (28.10.2017) uutisoi YK:n tasa-arvojärjestön ja tasa-arvotyöhön erikoistuneen Promundo-kansalaisjärjestön laajasta tutkimuksesta Understanding Masculinities — International Men and Gender Equality Survey (Images), joka valmistui keväällä 2017. Tutkimuksen mukaan ”valtaosalle arabimiehistä sukupuolten välinen tasa-arvo on yhä kauhistus.” Nämä miehet ”kannattavat perinteistä roolijakoa ja pitävät oikeutenaan kontrolloida vaimoaan ja tyttäriään”, HS kertoo. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi Egyptissä 70 prosenttia miehistä kannattaa naisten sukuelimien silpomista. Marokossa 91 prosenttia miehistä haluaa tietää koko ajan, missä hänen vaimonsa on. Palestiinalaismiehistä 81 prosenttia ei salli, että vaimolla on yhtään miespuolista ystävää. Edelleen tutkimus kertoo monien miesten kurittavan vaimoaan niin henkisesti kuin fyysisestikin. Lisäksi tutkimus toteaa, että vieraita naisia ahdistellaan kadulla sekä ”huvin vuoksi” että siksi, […]

Kirjallinen kysymys Espanjassa asuvien ulkosuomalaisten oikeusturvasta

Eduskunnan puhemiehelle Espanjassa asuu yli 12 000 ulkosuomalaista (EuroStat, 2010). Monet heistä ovat eläkeläisiä, jotka käyttävät muun muassa paikallisia terveys- ja hyvinvointipalveluja toimintakykynsä ylläpitämiseksi. Suomalaiseläkeläiset ovatkin olleet toivottuja asukkaita Espanjaan. Eduskunta on hyväksynyt Suomen ja Espanjan välisen uuden verosopimuksen. Sopimus vaikuttaa erityisesti Espanjassa asuvien suomalaisten eläkkeensaajien verotukseen poistaen Suomesta Espanjaan maksettavien eläkkeiden veroedut. Lisäksi perintönä tai testamentilla saadusta Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta on maksettava veroa Suomeen, vaikka perinnönjättäjän tai -saajan asuinvaltio olisi Espanjassa. Näin Suomen valtio hyötyy verotuloina myös Espanjassa asuvista suomalaiseläkeläisistä. Toisaalta Suomella on velvollisuus seurata kansalaistensa etuja ja oikeuksia myös ulkomailla. Esimerkiksi Espanjassa Pueblo Girasol -yhteisössä asuvat suomalaiset, joista suurin osa on kirjoilla Suomessa, ovat kertoneet joutuneensa rahastuksen uhreiksi: […]

KK Sote yritysten maakohtaisten tietojen julkaisemisesta

Lauantai 1.4.2017 klo 0:21 – sote, valinnanvapaus, aggressiivinen verosuunnittelu KIRJALLINEN KYSYMYS Sote-yritysten maakohtaisten tietojen julkaisemisesta Eduskunnan puhemiehelle  Useat sosiaali- ja terveysalan monikansalliset yritykset ovat viime vuosina jääneet kiinni aggressiivisesta verosuunnittelusta, ja on osoitettu, että verosuunnittelu jatkuu yhä.  Sote-uudistuksen yhteydessä on tärkeää varmistaa, että verovaroilla palveluita tuottavat yritykset eivät ohjaa voittojaan veroparatiiseihin. Valinnanvapausmalli jättää palveluntarjoajan verovastuullisuuden varmistamisen asiakkaan vastuulle.   Tämänhetkinen kirjaus valinnanvapauslain luonnoksessa (45 §) ei kuitenkaan edellytä yrityksiä julkistamaan tietoja, joiden perusteella voisi päätellä, harjoittavatko ne aggressiivista verosuunnittelua. Jotta kansalaiset voisivat valita veronsa Suomeen maksavan palveluntarjoajan, julkaistavien tietojen on oltava riittävän kattavia. Valtionyhtiöitä koskeva veroraportointivelvollisuus on osoittanut, että puutteellinen ohjeistus johtaa heikkolaatuisiin raportteihin, joista yritys voi jättää pois kiusalliset aggressiivisesta […]

Kirjallinen kysymys sisäilmatutkimuksen hyödyntämisestä

Lauantai 1.4.2017 klo 0:18 – Veera Ruoho Rakennusten sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet kovasti koko Suomea. Keskustelu on ollut tärkeässä rakentamisen kehittämisessä terveellisestikin kestäväksi. Valitettavasti keskustelusta on uupunut tyystin jo huonosta sisäilmasta sairastuneet ihmiset ja heidän asemansa niin terveydenhuollossa kuin yhteiskunnassa muutoinkin. Useimmiten heidän sairauksiensa ja huonn sisäilman välisiä syy-seuraussuhteita ei haluta myöntää. Tein asiasta kirjallisen kysymyksen: Kirjallinen kysymys KK 134 2017 vp Veera Ruoho ps Kirjallinen kysymys sisäilmatutkimuksen hyödyntämisestä Eduskunnan puhemiehelle Helsingin yliopisto on julkaissut tärkeän tutkimuksen, joka todistaa ensimmäistä kertaa myrkyllisen sisäilman ja sairastelun välisen yhteyden. Linkki Ylen uutiseen: http://yle.fi/uutiset/3-9471580 Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta tieteellisen tutkimuksen tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti, ja mihin […]