Kokoomuksen Veera Ruoho: Kehysriihen panostukset turvallisuuteen luovat uskoa tulevaisuuteen

Tiedote 13.4.2018 Kokoomuksen kansanedustaja ja hallintovaliokunnan jäsen Veera Ruoho on mielissään hallituksen kehysriihessä tekemistä panostuksista turvallisuuteen. Riittävien resurssien tarjoaminen keskeisille turvallisuusviranomaisille, kuten poliisille ja suojelupoliisille, on kauaskantoista ja vastuullista politiikkaa. ”Kansalaisten turvallisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että poliisi näkyy katukuvassa ja että rikosten tutkintaa suorittamaan on riittävä määrä ammattitaitoisia virkamiehiä. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan riittävästi resursseja”, Ruoho toteaa. Poliisin toiminnan turvaamiseksi ja henkilötyövuosimäärän pitämiseksi 7 200 tasolla kohdennetaan lisärahoitusta vuodelle 2019 18 miljoonaa euroa ja vuosille 2020–2022 16,4 miljoonaa euroa. Rahoituksen turvaaminen mahdollistaa toiminnan pitkäjänteisemmän suunnittelun. Sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi tarvitaan riittävästi laadukkaan koulutuksen saaneita poliiseja, joille tarjotaan asianmukaiset välineet ja varusteet. Jos yksikin näistä edellytyksistä puuttuu, mahdollisuudet toiminnan harjoittamiseksi heikkenevät oleellisesti. […]

Vastaus kirjalliseen kysymykseen poliisia kohtaan tehdyistä rikoksista ja kyberrikollisuuden ennalta ehkäisemisestä

Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Veera Ruoho /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 77/2018 vp: Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta poliisihenkilöt voivat suorittaa heille kuuluvia virkatehtäviään häiriöttä ja siten, ettei heitä toistuvasti kyseenalaisteta neutraaleina lainkäytön valvojina, mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta poliisin oikeus kunniaan ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen säilyy eikä tilanne eskaloidu Ruotsin kaltaiseksi, jossa viranomaisia vastaan tehdään toistuvasti rikoksia ja millä tavoin hallitus ehkäisee kyberrikollisuutta ja mihin toimiin ryhdytään yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi, jotta kansalaiset jatkossakin voivat luottaa poliisiin? Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_77+2018.aspx   Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Yhteiskuntajärjestykseemme kuuluvat sananvapaus ja mielipiteenilmailu sisältävät myös oikeuden kyseenalaistaa ja […]

Sisäinen turvallisuus kaikkien asia

Tiedote 5.10. Julkaisuvapaa heti   Kokoomusedustajat: Arjen turvallisuudesta huolehtiminen lisää turvallisuuden tunnetta   Kokoomuksen hallintovaliokunnan edustajat Mari-Leena Talvitie, Veera Ruoho ja Kari Tolvanen pitävät sisäisen turvallisuuden strategiaa hyvänä jatkona viime vuonna hyväksytylle sisäisen turvallisuuden selonteolle. Strategiassa nostetaan esille tärkeä huomio siitä, miten lähes kaikki yhteiskuntapoliittinen päätöksenteko on myös turvallisuuspoliittista päätöksentekoa.   ”Kevään kehysriihen ja ensi vuoden talousarvioesityksen panostukset sisäiseen turvallisuuteen ovat vahva signaali halusta huolehtia kansalaisten turvallisuudesta”, sanovat kansanedustajat.   ”Poliisi ja muut turvallisuusviranomaiset muodostavat sisäisen turvallisuuden perustan, mutta myös esimerkiksi työllisyyteen ja koulutukseen liittyvillä päätöksillä on turvallisuusulottuvuus. Yhteiskunta jossa mahdollisimman moni kokee olevansa mukana, on turvallinen yhteiskunta”, kansanedustaja Ruoho korostaa.   Sisäisen turvallisuuden strategian toimenpidekokonaisuuksista Talvitie nostaa esille kirjauksen […]

Budjetti pureutuu työllistämisasteen nostoon eriarvoistumiskehitystä ennaltaestäen. Turvallisuus keskiössä.

Maanantai 25.9.2017 klo 10:29 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 90 2017 vp Täysistunto Keskiviikko 20.9.2017 klo 10.00—20.57 3 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 18.55 VeeraRuoho kok Arvoisa puhemies! Hallituksen talousarvioesitykseen voimme olla tyytyväisiä. Hallitus panostaa kärkihankkeisiin. On kuitenkin hyvä tietää, että määrärahatasoa nostavat muun muassa nousevat eläkemenot, mitä epätasapainoinen huoltosuhteemme ei helpota. Toisaalta sopeutustoimet, alenevat maahanmuuttomenot ja niin ikään alenevat työttömyysturvamenot alentavat määrärahatasoa. Budjetin alijäämä on 2,5 miljardia vähemmän kuin viime vuonna eli noin 3 miljardia. Valtionvelan korkomenoiksi arvioidaan noin 1,2 miljardia euroa. Se on noin 100 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa.   Arvoisa puhemies! Eriarvoistumiskehitys on tänään noussut esiin useissa puheenvuoroissa. Työllisyysasteen nosto onkin tarpeen eriarvoistumiskehityksen estämiseksi kuin myös tuossa […]

Hallituksen budjettiriihen panostukset turvallisuuteen

Torstai 31.8.2017 klo 21:30 Hallituksen budjettiriihen panostukset turvallisuuteen Poliisi: Ensi vuodelle yhteensä 44 miljoonaa euroa lisämäärärahaa (kehysriihi 34,5 ja budjettiriihi 9,5) 9 miljoonaa euroa osoitettiin budjettiriihessä vaativien tilanteiden kaluston ja varusteiden lisäämiseen sekä operatiivisen suorituskyvyn ja kyberrikostorjunnan toimintakyvyn parantamiseen 0,5 miljoonaa euroa osoitettiin ennalta estävän toiminnan mallien kehittämiseen. Suojelupoliisi: Ensi vuodelle yhteensä 6 miljoona euroa lisämäärärahaa (kehysriihi 3,5 ja budjettiriihi 2,5) 2,5 miljoonaa euroa osoitettiin budjettiriihessä operatiivisen suorituskyvyn tehostamiseen Rajavartiolaitos Jo kehysriihessä Rajavartiolaitokselle osoitettiin 7,9 miljoonaa euroa sisäisen turvallisuuden parantamiseen Lisäksi: Hätäkeskuspäivystäjien koulutusta lisätään (ensi syksynä ruotsinkielinen koulutus Vaasassa) Siviilikriisinhallinnan määrärahoja lisätään kotimaan valmiuksien vahvistamiseksi Puolustukseen kohdistetaan 50 miljoonan euron lisäys (PLM) Oikeusministeriö: Turvapaikkavalitusten nopeampaan käsittelyyn osoitetaan lisärahoitusta seuraavasti: Korkein hallinto-oikeus: […]

Laittomasti maassaoleskelu ei ole kenenkään etu

Keskiviikko 30.8.2017 klo 23:31 1. Miten saadaan nopeutettua kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksia? Palautuksia on pyritty tehostamaan koko ajan. Kaikkiin vaiheisiin ei kuitenkaan voida vaikuttaa suoraan Suomen omilla toimilla. Ensisijainen vaihtoehto on aina vapaaehtoinen paluu, jolloin palautuksiin ei tarvitse mennä. Vapaaehtoisen paluun tukemiseen on panostettu merkittävästi. Siihen on lisätty resursseja esimerkiksi Kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle (IOM) sekä Maahanmuuttovirastolle, jonne on palkattu paluuneuvojia opastamaan kielteisen päätöksen saaneita vapaaehtoiseen paluuseen. Poliisin ja Maahanmuuttoviraston yhteistyötä asiassa on tiivistetty. Sisäministeriön palautuskoordinaattori tukee tässä kokonaisuudessa. Vapaaehtoisen paluun houkuttelevuutta pyritään lisäämään parantamalla palaajille annettavaa taloudellista tukea. Tämän muutoksen valmistelu on käynnissä. Poliisilla on vuoden 2016 helmikuussa tehty palautusten tehostamisohjelma, jota se noudattaa. Palautukset ovat koko ajan käynnissä ja poliisi on […]