Sisäinen turvallisuus kaikkien asia

Tiedote 5.10. Julkaisuvapaa heti   Kokoomusedustajat: Arjen turvallisuudesta huolehtiminen lisää turvallisuuden tunnetta   Kokoomuksen hallintovaliokunnan edustajat Mari-Leena Talvitie, Veera Ruoho ja Kari Tolvanen pitävät sisäisen turvallisuuden strategiaa hyvänä jatkona viime vuonna hyväksytylle sisäisen turvallisuuden selonteolle. Strategiassa nostetaan esille tärkeä huomio siitä, miten lähes kaikki yhteiskuntapoliittinen päätöksenteko on myös turvallisuuspoliittista päätöksentekoa.   ”Kevään kehysriihen ja ensi vuoden talousarvioesityksen panostukset sisäiseen turvallisuuteen ovat vahva signaali halusta huolehtia kansalaisten turvallisuudesta”, sanovat kansanedustajat.   ”Poliisi ja muut turvallisuusviranomaiset muodostavat sisäisen turvallisuuden perustan, mutta myös esimerkiksi työllisyyteen ja koulutukseen liittyvillä päätöksillä on turvallisuusulottuvuus. Yhteiskunta jossa mahdollisimman moni kokee olevansa mukana, on turvallinen yhteiskunta”, kansanedustaja Ruoho korostaa.   Sisäisen turvallisuuden strategian toimenpidekokonaisuuksista Talvitie nostaa esille kirjauksen […]

Budjetti pureutuu työllistämisasteen nostoon eriarvoistumiskehitystä ennaltaestäen. Turvallisuus keskiössä.

Maanantai 25.9.2017 klo 10:29 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 90 2017 vp Täysistunto Keskiviikko 20.9.2017 klo 10.00—20.57 3 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 18.55 VeeraRuoho kok Arvoisa puhemies! Hallituksen talousarvioesitykseen voimme olla tyytyväisiä. Hallitus panostaa kärkihankkeisiin. On kuitenkin hyvä tietää, että määrärahatasoa nostavat muun muassa nousevat eläkemenot, mitä epätasapainoinen huoltosuhteemme ei helpota. Toisaalta sopeutustoimet, alenevat maahanmuuttomenot ja niin ikään alenevat työttömyysturvamenot alentavat määrärahatasoa. Budjetin alijäämä on 2,5 miljardia vähemmän kuin viime vuonna eli noin 3 miljardia. Valtionvelan korkomenoiksi arvioidaan noin 1,2 miljardia euroa. Se on noin 100 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa.   Arvoisa puhemies! Eriarvoistumiskehitys on tänään noussut esiin useissa puheenvuoroissa. Työllisyysasteen nosto onkin tarpeen eriarvoistumiskehityksen estämiseksi kuin myös tuossa […]

Hallituksen budjettiriihen panostukset turvallisuuteen

Torstai 31.8.2017 klo 21:30 Hallituksen budjettiriihen panostukset turvallisuuteen Poliisi: Ensi vuodelle yhteensä 44 miljoonaa euroa lisämäärärahaa (kehysriihi 34,5 ja budjettiriihi 9,5) 9 miljoonaa euroa osoitettiin budjettiriihessä vaativien tilanteiden kaluston ja varusteiden lisäämiseen sekä operatiivisen suorituskyvyn ja kyberrikostorjunnan toimintakyvyn parantamiseen 0,5 miljoonaa euroa osoitettiin ennalta estävän toiminnan mallien kehittämiseen. Suojelupoliisi: Ensi vuodelle yhteensä 6 miljoona euroa lisämäärärahaa (kehysriihi 3,5 ja budjettiriihi 2,5) 2,5 miljoonaa euroa osoitettiin budjettiriihessä operatiivisen suorituskyvyn tehostamiseen Rajavartiolaitos Jo kehysriihessä Rajavartiolaitokselle osoitettiin 7,9 miljoonaa euroa sisäisen turvallisuuden parantamiseen Lisäksi: Hätäkeskuspäivystäjien koulutusta lisätään (ensi syksynä ruotsinkielinen koulutus Vaasassa) Siviilikriisinhallinnan määrärahoja lisätään kotimaan valmiuksien vahvistamiseksi Puolustukseen kohdistetaan 50 miljoonan euron lisäys (PLM) Oikeusministeriö: Turvapaikkavalitusten nopeampaan käsittelyyn osoitetaan lisärahoitusta seuraavasti: Korkein hallinto-oikeus: […]

Laittomasti maassaoleskelu ei ole kenenkään etu

Keskiviikko 30.8.2017 klo 23:31 1. Miten saadaan nopeutettua kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautuksia? Palautuksia on pyritty tehostamaan koko ajan. Kaikkiin vaiheisiin ei kuitenkaan voida vaikuttaa suoraan Suomen omilla toimilla. Ensisijainen vaihtoehto on aina vapaaehtoinen paluu, jolloin palautuksiin ei tarvitse mennä. Vapaaehtoisen paluun tukemiseen on panostettu merkittävästi. Siihen on lisätty resursseja esimerkiksi Kansainväliselle siirtolaisuusjärjestölle (IOM) sekä Maahanmuuttovirastolle, jonne on palkattu paluuneuvojia opastamaan kielteisen päätöksen saaneita vapaaehtoiseen paluuseen. Poliisin ja Maahanmuuttoviraston yhteistyötä asiassa on tiivistetty. Sisäministeriön palautuskoordinaattori tukee tässä kokonaisuudessa. Vapaaehtoisen paluun houkuttelevuutta pyritään lisäämään parantamalla palaajille annettavaa taloudellista tukea. Tämän muutoksen valmistelu on käynnissä. Poliisilla on vuoden 2016 helmikuussa tehty palautusten tehostamisohjelma, jota se noudattaa. Palautukset ovat koko ajan käynnissä ja poliisi on […]