Kokoomuksen Ruoho: Hallitus kuunteli sisäilmasta oireilevia – toimenpideohjelma huonon sisäilman torjumiseksi

Tiedote 6.5.2018 Hallitus hyväksyi kuluvalla viikolla Terveet tilat 2028 –ohjelman, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana pyritään vakiinnuttamaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, käyttötarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Uuden toimintatavan pitäisi parantaa esimerkiksi monien päiväkotien, koulujen ja kasarmien sisäilmatilannetta. ”Olen eduskunnan sisäilmaryhmän jäsen ja saan jatkuvasti yhteydenottoja kansalaisilta, jotka kamppailevat heikentyneen terveydentilansa takia, mikä on seurausta huonosta sisäilmasta”, huomauttaa kokoomuksen kansanedustaja Veera Ruoho. ”Pidän erinomaisena, että hallitus tarttuu jämäkästi sisäilmaongelmiin, jotka pahimmassa tapauksessa tekee ihmisestä täysin työkyvyttömän. Nyt hyväksytyn ohjelman keskeisiä toimia on terveydenhuollon vahvempi tuki kaikille sisäilmasta oireileville”, jatkaa Ruoho. Toimenpideohjelman etenemisestä tullaan raportoimaan vuosittain […]

Kirjallinen kysymys sisäilmasta sairastuneiden henkilöiden tutkimusten, hoidon ja avunsaannin toteutumisesta

Eduskunnan puhemiehelle Kirjallinen kysymys sisäilmasta sairastuneiden henkilöiden tutkimusten, hoidon ja avunsaannin toteutumisesta Vuonna 2013 eduskunta asetti home- ja kosteusvaurio-ongelmiin liittyvän tilanteen ratkaisemiseksi 14 toimenpidekohtaa (EK 5/2013 vp). Yksi näistä oli huonosta sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden ihmisten tutkimusten, hoidon sekä viranomaisten antaman tuen parantaminen. Tehtävien toimien tavoitteeksi asetettiin, että kaikki terveyshaitoista kärsivät pääsisivät asianmukaisiin tutkimuksiin ja saisivat apua. Eduskunta esitti, että myös silloin, kun oireiden ja sairauksien lääketieteellisistä syistä ei ole varmuutta, tulisi käytettävissä olevin keinoin varmistaa, että potilas saa hoitoa mahdollisimman hyvin. Tilanteen kehittämiseksi on tämän jälkeen tehty lukuisia toimia, esimerkiksi laadittu home- ja kosteusvaurioista oireileville Käypä hoito -suositus ja koulutettu lääkäreitä aiheeseen. Kattava alan toimijoiden joukko kuitenkin katsoo, että […]

Kirjallinen kysymys sisäilmatutkimuksen hyödyntämisestä

Lauantai 1.4.2017 klo 0:18 – Veera Ruoho Rakennusten sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet kovasti koko Suomea. Keskustelu on ollut tärkeässä rakentamisen kehittämisessä terveellisestikin kestäväksi. Valitettavasti keskustelusta on uupunut tyystin jo huonosta sisäilmasta sairastuneet ihmiset ja heidän asemansa niin terveydenhuollossa kuin yhteiskunnassa muutoinkin. Useimmiten heidän sairauksiensa ja huonn sisäilman välisiä syy-seuraussuhteita ei haluta myöntää. Tein asiasta kirjallisen kysymyksen: Kirjallinen kysymys KK 134 2017 vp Veera Ruoho ps Kirjallinen kysymys sisäilmatutkimuksen hyödyntämisestä Eduskunnan puhemiehelle Helsingin yliopisto on julkaissut tärkeän tutkimuksen, joka todistaa ensimmäistä kertaa myrkyllisen sisäilman ja sairastelun välisen yhteyden. Linkki Ylen uutiseen: http://yle.fi/uutiset/3-9471580 Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Mihin toimiin hallitus ryhtyy, jotta tieteellisen tutkimuksen tuloksia hyödynnetään valtakunnallisesti, ja mihin […]