Sisäinen turvallisuus kaikkien asia

Tiedote 5.10. Julkaisuvapaa heti   Kokoomusedustajat: Arjen turvallisuudesta huolehtiminen lisää turvallisuuden tunnetta   Kokoomuksen hallintovaliokunnan edustajat Mari-Leena Talvitie, Veera Ruoho ja Kari Tolvanen pitävät sisäisen turvallisuuden strategiaa hyvänä jatkona viime vuonna hyväksytylle sisäisen turvallisuuden selonteolle. Strategiassa nostetaan esille tärkeä huomio siitä, miten lähes kaikki yhteiskuntapoliittinen päätöksenteko on myös turvallisuuspoliittista päätöksentekoa.   ”Kevään kehysriihen ja ensi vuoden talousarvioesityksen panostukset sisäiseen turvallisuuteen ovat vahva signaali halusta huolehtia kansalaisten turvallisuudesta”, sanovat kansanedustajat.   ”Poliisi ja muut turvallisuusviranomaiset muodostavat sisäisen turvallisuuden perustan, mutta myös esimerkiksi työllisyyteen ja koulutukseen liittyvillä päätöksillä on turvallisuusulottuvuus. Yhteiskunta jossa mahdollisimman moni kokee olevansa mukana, on turvallinen yhteiskunta”, kansanedustaja Ruoho korostaa.   Sisäisen turvallisuuden strategian toimenpidekokonaisuuksista Talvitie nostaa esille kirjauksen […]

Hallituksen resurssipäätökset tukevat poliisihallituksen ja SUPON arvioita turvallisuustilanteesta.

Maanantai 25.9.2017 klo 10:46 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24 4 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 19.55 VeeraRuoho kok Arvoisa puhemies! On suorastaan helpotus saada kiittää hallituksen vahvaa panostusta sisäiseen turvallisuuteen, ja erityiskiitos siitä sisäministerille, hänen jämäkästä työstään kansallisen turvallisuutemme eteen. Terrorismin uhka Suomessa on kohonnut. Suojelupoliisi kohotti uhkatasoa viime kesäkuussa. Riski kotimaisten ääriliikkeiden väkivaltaisesta toiminnasta on toistaiseksi matala. Tässä on kuitenkin oltava tarkkana. Esimerkiksi somessa (sosiaalinen media) on vallalla vihapuhe, ja se ei ole mikään vaaraton ilmiö. Uhka-arvion nosto tarkoittaa päivittäistoiminnan voimakasta suuntaamista, ja tämä aina merkitsee kustannusten merkittävää kasvua. Tällöin priorisoinnista johtuen joitakin poliisin lakisääteisiä tehtäviä joudutaan siirtämään ja on vaara, että […]

Siviilikriisinhallintakokemusten hyödyntäminen kansallisessa poliisityössä

Maanantai 25.9.2017 klo 10:36 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24 4 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 10.47 VeeraRuoho kok(vastauspuheenvuoro) Arvoisa puhemies! Kiitos hallitukselle vahvasta panostuksesta sisäiseen turvallisuuteen, ja kiitän myös edustaja Kiurua, nostitte esiin poliisiin kohdistuvan luottamuksenmurentamisilmiön. Se on totta, että poliisin työtä häiritään ja heitä kiusataan julkisesti ja vähintäänkin kunnianloukkauksia tapahtuu. Tapasimme eilen edustaja Tolvasen kanssa Poliisiammattikorkeakoulun ylemmän kurssin oppilaita, tulevia poliisipäälliköitä. Keskustelimme monestakin eri aiheesta mutta myöskin tästä siviilikriisinhallinnasta ja siitä, kuinka Suomen poliisin hallinnossa on hyödynnetty kansainvälisessä toimintaympäristössä saatua kokemusta ja tietoa, ja saamamme tiedon mukaan ilmeisesti ei juurikaan. Todellakin toimintaympäristö on pysyvästi muuttunut ja kansainvälistynyt. Miten voisimme paremmin hyödyntää […]

Sisäinen turvallisuus edellyttää resursseja poliisille ja muille alan toimijoille

Lauantai 22.4.2017 klo 18:02 – Veera Ruoho Valtioneuvoston selonteko VNS 5/2016 vp Valiokunnan mietintö  HaVM 5/2017 vp 17.34 Veera Ruoho ps  (vastauspuheenvuoro) Arvoisa puhemies! Kiitän hallitusta siitä, että turvallisuus on nostettu tulevan puoliväliriihen kärkiteemoihin. Haluan kyllä kommentoida heti tuohon edustaja Adlercreutzin ehdotukseen, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle annettaisiin tilapäinen oleskelulupa, että näen sen kyllä nyt täysin vääränä signaalina ja jopa myös, että se romuttaa koko järjestelmää. [Anders Adlercreutz: Se oli käytäntö ennen!] Vuodesta toiseen poliisille annetaan alimitoitettu budjetti, jota korjaillaan juuri sen verran, että irtisanomisiin ei tarvitsi mennä. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka paljon maksaa teettää virkamiehillä kaksi kertaa vuodessa viikkokaupalla laskelmia siitä, paljonko sillä hetkellä tarvitaan rahaa, että selvitään kyseinen toimintavuosi. Meidän poliisin toive on, että hallitus […]