Poliitikot maallikkona valvomaan turvallisuusalan ammattilaisten toimintaa – heidänkin pitää olla luotettavia

Täysistunto Tiistai 20.2.2018 klo 14.05—18.19 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 198/2017 vp 17.18 Veera Ruoho kok   Arvoisa puhemies! Kannatan tätä hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 10 §:n muuttamisesta kiireellisessä järjestyksessä, kuten koko lakipakettia. ”Ilman turvallisuutta ei voi olla kehitystä. Turvallisuutta ei ole ilman kehitystä.” Näin totesi YK:n pääsihteeri Kofi Annan vuonna 2005, kun itsekin olin kansainvälisissä siviilikriisinhallintatehtävissä yhteiskunnassa, jossa turvallisuus oli rikkoutunut. Nyt me täällä kehitämme omaa turvallisuuttamme tiedustelulainsäädännöllä ja siihen liittyvällä perustuslain muutoksella, jotta voimme taata paremmin kansallisen turvallisuuden, suojata jokaisen tärkeimpiä perus- ja ihmisoikeuksia elämään ja henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Arvoisa puhemies! Täällä sosiaalidemokraatit nostivat esille tarpeen suojelupoliisin tarkemmasta valvonnasta. […]

Budjetti pureutuu työllistämisasteen nostoon eriarvoistumiskehitystä ennaltaestäen. Turvallisuus keskiössä.

Maanantai 25.9.2017 klo 10:29 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 90 2017 vp Täysistunto Keskiviikko 20.9.2017 klo 10.00—20.57 3 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 18.55 VeeraRuoho kok Arvoisa puhemies! Hallituksen talousarvioesitykseen voimme olla tyytyväisiä. Hallitus panostaa kärkihankkeisiin. On kuitenkin hyvä tietää, että määrärahatasoa nostavat muun muassa nousevat eläkemenot, mitä epätasapainoinen huoltosuhteemme ei helpota. Toisaalta sopeutustoimet, alenevat maahanmuuttomenot ja niin ikään alenevat työttömyysturvamenot alentavat määrärahatasoa. Budjetin alijäämä on 2,5 miljardia vähemmän kuin viime vuonna eli noin 3 miljardia. Valtionvelan korkomenoiksi arvioidaan noin 1,2 miljardia euroa. Se on noin 100 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa.   Arvoisa puhemies! Eriarvoistumiskehitys on tänään noussut esiin useissa puheenvuoroissa. Työllisyysasteen nosto onkin tarpeen eriarvoistumiskehityksen estämiseksi kuin myös tuossa […]

Hallituksen budjettiriihen panostukset turvallisuuteen

Torstai 31.8.2017 klo 21:30 Hallituksen budjettiriihen panostukset turvallisuuteen Poliisi: Ensi vuodelle yhteensä 44 miljoonaa euroa lisämäärärahaa (kehysriihi 34,5 ja budjettiriihi 9,5) 9 miljoonaa euroa osoitettiin budjettiriihessä vaativien tilanteiden kaluston ja varusteiden lisäämiseen sekä operatiivisen suorituskyvyn ja kyberrikostorjunnan toimintakyvyn parantamiseen 0,5 miljoonaa euroa osoitettiin ennalta estävän toiminnan mallien kehittämiseen. Suojelupoliisi: Ensi vuodelle yhteensä 6 miljoona euroa lisämäärärahaa (kehysriihi 3,5 ja budjettiriihi 2,5) 2,5 miljoonaa euroa osoitettiin budjettiriihessä operatiivisen suorituskyvyn tehostamiseen Rajavartiolaitos Jo kehysriihessä Rajavartiolaitokselle osoitettiin 7,9 miljoonaa euroa sisäisen turvallisuuden parantamiseen Lisäksi: Hätäkeskuspäivystäjien koulutusta lisätään (ensi syksynä ruotsinkielinen koulutus Vaasassa) Siviilikriisinhallinnan määrärahoja lisätään kotimaan valmiuksien vahvistamiseksi Puolustukseen kohdistetaan 50 miljoonan euron lisäys (PLM) Oikeusministeriö: Turvapaikkavalitusten nopeampaan käsittelyyn osoitetaan lisärahoitusta seuraavasti: Korkein hallinto-oikeus: […]