Puhe lapsiasiavaltuutetun kertomuksen julkistamistilaisuudessa Säätytalolla 21.2.

Pidin seuraavan puheen kokoomuksen edustajana: Hyvät kuulijat Kiitän lapsiasiavaltuutettua kattavasta kertomuksesta. Lasten ja nuorten turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja tasa-arvoisista mahdollisuuksista huolehtiminen on ensinnäkin inhimillisesti ja Suomen tulevaisuudenkin kannalta aivan välttämätöntä. Tulevaisuudessa yhä harvempien työllä katetaan yhä useampien palvelut. On huolestuttavaa kuulla, että edelleen aivan liian moni nuori on vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta, työtä tai aktiivista otetta yhteiskuntaan. Sosiaalinen eriytyminen ja yhteiskunnasta syrjään jääminen ovat ongelmia, joihin meidän poliittisina päätöksentekijöinä on puututtava aktiivisesti jokapäiväisessä työssämme. Meidän on pian löydettävä täsmäkeinoja muun muassa koulutuksen keskeyttämisen ehkäisemiseksi, osaamistason nostamiseksi ja syrjäytymisen vähentämiseksi. Tällä hallituskaudella perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin, osaamiseen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin on panostettu monilla tavoilla. Viimeaikaisista uudistuksista kaikkein merkittävimpiä ovat panostukset lasten […]

Syrjäytymisen ennaltaestäminen, on myös turvallisuusasia, onnistuu varhaiskasvatukseen panostamalla

Maanantai 25.9.2017 klo 11:01 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 91 2017 vp Täysistunto Torstai 21.9.2017 klo 9.59—21.24 4 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 21.00 VeeraRuoho kok ” Arvoisa puhemies! Syrjäytymisen ennalta estäminen on myös turvallisuusasia. Se on henkilön itsensä kannalta — valitettavan moni syrjäytynyt päätyy itsemurhaan tai onneksi harvemmin kohdistaa väkivaltaa muita kohtaan. Erityisen haavoittuvaisessa asemassa tältä kannalta katsottuna ovat tietenkin maahanmuuttajataustaiset. Sen takia menen varhaiskasvatukseen ja totean, että maahanmuuttajataustaisten lasten etu on päästä osallistumaan varhaiskasvatukseen mahdollisimman hyvin kielen oppimisen turvaamiseksi ja koko perheen kotoutumisen edistymiseksi.   Varhaiskasvatuksen etuihin liittyykin sen merkittävä vaikutus maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koulumenestykseen. Pisa-tutkimuksissa on havaittu, että varhaiskasvatuksen piirissä olleet maahanmuuttajataustaiset lapset menestyvät niissä selkeästi paremmin kuin ne, […]

Budjetti pureutuu työllistämisasteen nostoon eriarvoistumiskehitystä ennaltaestäen. Turvallisuus keskiössä.

Maanantai 25.9.2017 klo 10:29 – Veera Ruoho Täysistunnon puheenvuoro PTK 90 2017 vp Täysistunto Keskiviikko 20.9.2017 klo 10.00—20.57 3 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 Hallituksen esitys HE 106/2017 vp klo 18.55 VeeraRuoho kok Arvoisa puhemies! Hallituksen talousarvioesitykseen voimme olla tyytyväisiä. Hallitus panostaa kärkihankkeisiin. On kuitenkin hyvä tietää, että määrärahatasoa nostavat muun muassa nousevat eläkemenot, mitä epätasapainoinen huoltosuhteemme ei helpota. Toisaalta sopeutustoimet, alenevat maahanmuuttomenot ja niin ikään alenevat työttömyysturvamenot alentavat määrärahatasoa. Budjetin alijäämä on 2,5 miljardia vähemmän kuin viime vuonna eli noin 3 miljardia. Valtionvelan korkomenoiksi arvioidaan noin 1,2 miljardia euroa. Se on noin 100 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa.   Arvoisa puhemies! Eriarvoistumiskehitys on tänään noussut esiin useissa puheenvuoroissa. Työllisyysasteen nosto onkin tarpeen eriarvoistumiskehityksen estämiseksi kuin myös tuossa […]