Uudet tuulivoiman tuotantotuet poistettava

Maanantai 24.4.2017 klo 21:08 Tuulivoima- kansalaisyhdistyksen ry:n puheenjohtaja Nikulan esitys hallituksen kehystarkasteluun: uudet tuulivoiman tuotantotuet on poistettava. LAINAUS ALKAA: ”Tiedotusvälineet ovat vastikään selvittäneet, että Suomessa yrityksille jaetaan vuosittain 1,3 miljardia euroa suoria yritystukia. Tuulivoimayhtiöt saavat ylivoimaisesti suurimman summan. Valtion vuoden 2017 talousarvion mukaan niiden käyttöön on varattu 211,4 milj. euroa (mom. 32.60.44 Uusiutuvan energian tuotantotuki). Tuulivoimatuki on myös yhteismäärältään kaikista yritystuista ylivoimaisesti suurin. Nykyisen syöttötariffilain mukaisen tuulivoimatuen rinnalle on suunniteltu vielä uutta tuotantotukea. Se jaettaisiin yrityksille kilpailutuksen perusteella.  Tämän vuoksi haluamme tuoda esiin, että uuden yritystuen osoittaminen tuulisähkön tuotantoon ei ole millään syyllä perusteltavissa. Kyseiset valtion varat voitaisiin käyttää moniin paljon tarkoituksenmukaisempiin ja huomattavasti paremmin työllisyyttä edistäviin kohteisiin.  Uutta tukea on suunniteltu siitä […]